2020:

2019:

  • 11.11.2019: Sodelovalne spletne platforme. Prezentacija in foto. Vodil: Peter Tancig.
  • 11. 2. 2019: Koncept ‘Energy Leadership’ in njegova uporaba v praksi. Vodila: Teja Breznik Alfirev
  • 14.01.2019: Umetnost participativnega vodenja; Vodile: Adrijana Strnad, Blanka Lasić, Miljenka Plazonić Bogdan, Petra Založnik

2018:

2017:

2016:

2015:

2014: