MODERIRANJE

O MODERIRANJU

Moderiranje je način komunikacije v skupini in je namenjeno izboljšanju kakovosti rezultatov dela skupine. Je načrtovan proces, ki ga usmerja izurjen moderator.

Moderiranje (ang. facilitation) izhaja iz besede facilitate, kar pomeni napraviti nekaj lažje, pomagati pri napredovanju. Pomaga razjasniti, se pogovoriti, ustvariti, doseči ipd. Sopomenki besede »facilitacija« sta tudi jasnost in dobra komunikacija.

Moderatorji znajo iz sodelujočih izvabiti velik potencial.

Moderiranje je nastalo iz potrebe po učinkovitem skupinskem delu, še posebej, ker je danes čas vse bolj dragocen. Intelektualni kapital in volja do sprememb sta v številnih organizacijah skrit in zato premalo izkoriščen zaklad.

S pomočjo moderiranja je mogoče uglasiti veliko število zelo različnih glasov.

Ko člani skupine, zbrane s ciljem obravnave določene tematike, v moderiranem procesu skozi aktivno sodelovanje usvojijo želeno znanje in se zavejo problematike v celoti, so veliko bolj pripravljeni ukrepati ali sprejeti skupne odločitve. Moderiranje skupinskih procesov se je izkazalo za proaktivno, saj lahko razrešuje konflikte, takoj ko se pojavijo, ali celo preprečuje, da se sploh pojavijo.

2-minutni video o moderiranju (v angl. jeziku)

The Art of Facilitation: Changing the Way the World Meets (TED-talk v angleškem jeziku)