UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Alenka Oblak gosti procese sprememb in s pristopi neformalnega izobraževanja podpira ustvarjalnost in aktivacijo vseh vključenih, da se tako sprostijo potenciali za soustvarjanje ter boljše in uresničljive ideje. V raznolikih organizacijah in skupnostih (v mladinskem delu, na področju inkluzije, v podjetništvu, vodstvenim kadrom, šolstvu, lokalnim skupnostim) facilitira procese s pristopi, ki temeljijo na Umetnosti gostiteljstva in žetve pogovorov, Nenasilne komunikacije, embodimenta, grafične facilitacije, pustolovskega učenja, učenju v naravi. Ne pove, kaj narediti – z vključevanjem vseh vpletenih soustvarja procese za korake naprej.

 

 

Lara Kastelic je samozaposlena in kot facilitatorka ter vodja projektov sodeluje z različnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem ter izobraževanjem. V Sloveniji deluje v društvu Preplet, kjer vodi projekte namenjene najmlajšim, da lahko ustvarjajo in raziskujejo naravo ter v Erasmus+ projektih povezanih s prostovoljstvom kot pošiljajoča organizacija in trener za mednarodno mladinsko delo. Raziskuje grafično facilitacijo kot orodje za spodbujanje učnih procesov.
Močna področja: participatorni procesi, načrtovanje učenja, vizualna podpora, trajnostni razvoj, vodenje skupin, organizacija dogodkov, gradnja skupnosti.

 

Petra Založnik

Polono Siter Drnovšek najbolj zanima, kako v skupinskih procesih vzpostaviti tako varen prostor, da bodo v njem vsi udeleženci slišani in prispevali po svojih močeh. Viri za njeno facilitatorsko delo so predvsem mladinsko delo in neformalno učenje, Umetnost gostiteljstva, in Nenasilna komunikacija. Meni, da je svet v svoji raznolikosti prelep, da bi hodila le po eni poti. Zato poleg facilitiranja dela kot trenerka ter vodja projektov, aktivna je tudi kot prostovoljka.

Avtor fotografije: Tomaž Praunseis

 

Janko Lah je facilitator skupinskih procesov, ki je z znanji in izkušnjami doprinesel k organiziranosti in učinkovitosti delovanja DMS, tudi kot član Upravnega odbora v več mandatih. Že preko trideset let kot solastnik in direktor so-vodi podjetje, ki podjetniško svetuje, organizira usposabljanja, motivira, trenira, moderira in pospešuje razvoj kompetentnosti odraslih na osebnem, družinskem, strokovnem, delovnem in družbenem področju. V pripravah in izboru za Zlato Gazelo Slovenije je kot vodja Metodološke komisije v večih letih pridobil odličen vpogled v podjetniške zgodbe hitrorastočih slovenskih podjetij. Preko dvajset let je tudi aktiven član Združenja Manager, SNLP in Jadralnega kluba Odisej. Kot udeleženec ali vodja v skupinskih procesih stalno spodbuja vključevanje, enakopravnost in soglasne dogovore vseh, ki se jih tudi učinkovito upravlja do dogovorjenih rezultatov.

 

Peter Tancig