Usposabljanje za vodenje proaktivne kavarne

9. februar 2015, od 9.00 do 16.00 ure.

Mestni muzej Ljubljana

???????????????????????????????

Metoda »proaktivna kavarna« (Pro Action Café) je akcijsko naravnan nekajurni proces (2.5 – 3 ure), ki mobilizira moč skupnosti (odprte skupine in dogodke, organizacije, podjetja …) za razvijanje pobud/projektov, ki jih posamezniki želijo uresničiti v svetu. Proces je voden tako, da prebudi in prikliče na površje kolektivno inteligenco katerekoli skupine ter opolnomoči posameznika za delovanje v dobrobit družbe.

Delavnica je usposobila posameznike za samostojno vodenje procesa, ki je uporaben tako v poslovnem, nevladnem, izobraževalnem, javnem ali katerem drugem okolju – povsod, kjer je dobrodošla mobilizacija skupine za razvijanje pobud in projektov.

 ???????????????????????????????

PROGRAM USPOSABLJANJA:

Ključne točke usklajevanja z naročnikom oz. jedrnim timom, ki je zagret za organizacijo dogodka

Oblikovanje vabila in doseganje udeležencev

Predpriprava  na dogodek:

  • osebna (notranja)
  • ekipna
  • izbira in ureditev prostora

Potek in izpeljava

Ključne točke uspešnosti:

  • kakovost odnosov v ekipi kot predpogoj za uspeh proaktivne kavarne
  • ustvarjanje varnega, sproščenega in spodbudnega ozračja
  • kulturne posebnosti ali kako preseči nagnjenost k jamranju in kritiziranju namesto opolnomočevanju
  • pogoji za kakovost dialogov ob omizjih

Žetev proaktivne kavarne in možnosti follow-upa

Namen in proces

Delavnica je bila zasnovana interaktivno in dinamično, in sicer kot  kombinacija predavateljskih vložkov, izkustvenega učenja in izmenjave izkušenj.

Delavnico so vodile: mag. Marjeta Novak (CPF – Certified Professional Facilitator), Janja Rebolj, Natalija Vrhunc in Dragana Prijanovič.