AKTUALNI DOGODKI

MESEČNA KLUBSKA SREČANJA

Klubska srečanja potekajo v prostorih  DANFOSS TRATA, LJUBLJANA, Ul. Jožeta Jame 16,  od 18.30 do 21.30. Več o klubskih srečanjih.

 

LETNI ZBOR ČLANOV

Letni zbor članov društva bo v soboto, 21. 3. 2020; od 10. do 16. ure z vmesno malico. Lokacija: Ljubljana ali bližnja okolica.

Zbor bo otvorila delavnica za razvoj osebnih in profesionalnih veščin z uporabo metodologije Points of View.
Pretežni del zbora bo namenjen soustvarjanju programa 2020 po metodologiji odprti protor; tokrat v polstrukturirani različici.

Zbor je odprt za člane in nečlane društva; pri čemer slednji nimajo možnosti  glasovanja o sklepih zbora (lahko pa sodelujejo pri vseh drugih aktivnostih).