Metoda Appreciative Inquiry za vodenje pozitivnih sprememb

Datum: 17., 18. in 19. april 2015 (v Hotelu Lev, Ljubljana); od 9.00 do 18.00.

11187447_10152997049783089_2662299269399615831_o

V razmišljanju, kako najučinkoviteje prispevati k vitalnosti Slovenije, njenih podjetij/organizacij in lokalnih okolij, smo se v Društvu moderatorjev odločili, da kot glavno izobraževanje v 2015 ponudimo pristop Appreciative Inquiry (vodenje sprememb z afirmativnim pristopom – AI), ki ga apliciramo na strateško pomembne kompetence –  razvijanje vrhunskih partnerstev in sodelovanj.
Skozi naše moderatorsko in vodstveno delo smo namreč zaznali, da se v Sloveniji zavedamo potrebe po združevanju moči za uresničevanje pogumnih vizij – po drugi strani pa se sodelovanj s potencialnimi  partnerji bojimo (»Kaj če me bodo izkoristili? Kako si bomo delili naloge – in vire? Kaj bomo naredili, ko pride konflikt …«)?

11164733_10152997096468089_4881830950385884229_o

Appreciative Inquiry je metoda za odkrivanje, spodbujanje, ustvarjanje ter razvoj sprememb in izboljšav pri posameznikih, organizacijah, skupinah in skupnostih. AI identificira skrite notranje moči in išče načine, kako graditi na le-teh. Obenem AI tudi raziskuje še neodkrite potenciale ter s tem osvetljuje in širi območje možnega na nivoju posameznikov ter celote. Preko ustvarjanja konkretnih korakov in projektov za utelešenje odkritih možnosti v prakso pospešuje razvoj in evolucijo.

10498535_10152997128673089_3692173082819490148_o

Podpora  prenosu v prakso po delavnici

Metoda AI je uporabna tako v manjših iniciativah (poživitev sestankov, coaching …) kot za daljše procese sprememb, v službenem kot zasebnem kontekstu. Zato bo Društvo moderatorjev spodbujalo nadaljnja srečanja in navezave za medsebojno podporo ter izmenjavo izkušenj pri aplikaciji metode. V ta namen bosta jeseni 2015 izvedeni dve srečanji za izmenjavo izkušenj.

 1502236_10152997014643089_8653287935097547340_o

Delavnico je vodila: Mary-Alice ArthurMary-Alice je zaradi svojega prispevka k razvoju moderiranja častna članica Mednarodne zveze moderatorjev (IAF).

Več o Appreciative Inquiry v kratkem filmčku, posnetem z Mary-Alice Arthur, na wikipedii ter na  Appreciative Inquiry Commons.