MODERATOR

Moderator je oseba, ki s pomočjo različnih moderatorskih metod in tehnik skupinam, organizacijami in skupnostim v njihovem delovnem okolju pomaga pri ustvarjanju novih idej in produktov, spodbujanju inovativnosti, strateškem in drugih oblikah načrtovanja, vzpostavljanju sodelovanja in oblikovanju mrež, sprejemanju odločitev, reševanju problemov in konfliktov, spreminjanju organizacijske kulture … in drugih izzivih današnjega časa.

Za to potrebuje določene kompetence, poznati pa mora tudi načela delovanja in etični kodeks. Gre za sposobnost učinkovitega delovanja v različnih danih okoliščinah, ki temelji na znanju, vendar se ne omeji zgolj nanj, marveč se opira tudi na izkušnje, vrednote in dispozicije, ki jih posameznik razvija skozi svojo izobraževalno prakso.

Več v gradivu   Kompetence_moderatorja.