Strateško načrtovanje: moderatorjeva podpora vključujočim procesom

3-djadrnica1nevna delavnica, 2.-4. junij 2016,  Hotel Bellevue, Šmarjetna gora, Kranj

V času hitrih  sprememb je stanje na mestu najbolj nevarna dejavnost.

Brian Tracy

 

Zamislite si, da ste na jadrnici na razburkanem morju in vas vprašamo: Kam ste namenjeni? Kaj vas vodi prav tja? Na katere notranje moči ekipe in jadrnice se lahko oprete? Kako jih lahko še okrepite? Kje ste šibki in kako boste to nadoknadili? Kako lahko napnete jadra, da optimalno ujamete veter? Kje ste v tem trenutku in kako veste, de ste na pravi poti? To so prava strateška vprašanja!

Namen strateškega načrtovanja je usmerjanje in usklajevanje razvoja organizacije (ali druge enote delovanja) v želeno smer. Dober strateški načrt pomaga pri realizaciji vizije, vzpostavi zavedanje poslanstva in temeljnih vrednot. Odpre pogled od daleč – na lastno delovanje in na okolje, v katerem organizacija deluje, sedanjost umešča med preteklost in prihodnost.  Postavi jasne cilje in začrta strategije za njihovo doseganje.  

Sodelovanje je pri tem ključ uspeha. Moderiran vključujoč proces strateškega načrtovanja namreč obrodi bolj kakovostne rezultate od kabinetnega, saj v procesu pridejo na dan vse pomembne možnosti in priložnosti. Soustvarjanje strategije pa povečuje tudi pripadnost ter bolj motivirano in usklajeno delovanje udeležencev, kar podpira večjo uspešnost izvajanja.

V časih hitrih tehnoloških in družbenih sprememb se spreminjajo tudi pristopi oblikovanja strategij. Na poglobljeni 3-dnevni delavnici bomo skupaj raziskovali in spoznavali različne modele strateškega načrtovanja. Preizkusili bomo izbor praktičnih moderatorskih tehnik v podporo skupinskim procesom oblikovanja strategij. Izmenjali bomo izkušnje iz prakse in poglede na vlogo moderatorja v teh procesih.

Cilji delavnice:

 • spoznati različne modele in pristope strateškega načrtovanja – klasične in sodobne, za boljše načrtovanje procesov,
 • preizkusiti praktične moderatorske tehnike za podporo vključujočih procesov oblikovanja ključnih elementov klasičnih strategij: vizija, vrednote, poslanstvo, dinamične in statične analize, načrtovanje scenarijev, strateški pristopi, cilji in indikatorji uspeha,
 • izmenjati izkušnje iz prakse in poglede na vlogo moderatorja v teh procesih.

Ciljna skupina: vsi, ki načrtujejo in/ali vodijo vključujoče procese strateškega načrtovanja: moderatorji; vodje/managerji in svetovalci, ki pri svojem vodenju in delu sodelujejo s skupinami. Vsebine delavnice so uporabne za različne sektorje in ravni strateškega načrtovanja (od podjetij in nevladnih organizacij do javnih institucij – od nacionalne do lokalne ravni).

Prevladujoča metoda dela: kombinacija teoretičnih predstavitev in izkustvenega učenja ob delu na vabilo-grafika1simulacijskih primerih. Takšen način omogoča ozaveščanje, integracijo in nadgradnjo izkušenj udeležencev.

Trajanje: 3 dni (2.-4. junij 2016), obseg 24 pedagoških ur

Kotizacija:

 • 340 EUR za fizične osebe*, NVO (društva) in javne zavode
 • 440 EUR za udeležence, ki jim kotizacijo plača podjetje/zasebni zavod

Lokacija: Hotel Bellevue, Kranj, ki tudi simbolično podpira izvedbo delavnice. Hotel je lociran na Šmarjetni gori in nudi čudovit, strateški pogled na bližnjo okolico.

Delavnico sta vodila Vida Ogorelec, CPF in Tadej Petek, CPF.

Vida je v zadnjih dvajsetih letih načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela v organizacijah in sodelovanja javnosti (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Od leta 2002, ko je kot prva v Sloveniji pridobila mednarodni certifikat Certified Professional Facilitator (CPF), je vodila številne delavnice usposabljanja moderatorjev. Kot ustanoviteljica in dolgoletna direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, je aktivno sodelovala v procesih oblikovanja vladnih in nevladnih strategij.

Tadej svojo trenersko, svetovalno in moderatorsko verodostojnost črpa iz svojih 18 letnih izkušenj. Kot profesionalni svetovalec in trener je sooblikoval številne strategije in načrte uvedbe novih strategij v prakso predvsem gospodarskih družb. Že daljnega leta 2003 je pridobil CPF certifikat. Pod okriljem mednarodnega svetovalskega podjetja Develor že vse od leta 2007 nadgrajuje svoje veščine strateškega razmišljanja in planiranja. V želji po poudarku na praktični implementaciji sprejetih strategij si je v letu 2015 pridobil certifikat Kirkparick Four levels Evaluation.

Okvirni program

1. dan, četrtek, 2. junij  (9h do 17h):

 • Uvod v delavnico
 • Kaj in zakaj strateško načrtovanje? Vloga moderatorja?
 • Modul 1: Načrtovanje: različni pristopi in metodologije. Kdo naj bo vključen?
 • Modul 2: Vizija, poslanstvo in vrednote

2. dan, petek, 3. junij  (9h do 17h)

 • Modul 3: Dinamične in statične analize: SWOT, TOWS, PESTL, analiza polja silnic, analiza konteksta, načrtovanje scenarijev
 • Modul 4: Strateški pristopi in ciljivabilo-grafika2

3. dan, sobota, 4. junij : (9h do 16h)

 • Modul 5: Izvajanje: indikatorji uspeha, akcijski načrt
 • Modul 6: Spremljanje, prilagajanje, periodično obnavljanje strateškega načrta
 • Sinteza in osebna strategija