Dobrodošli na spletni strani Društva facilitatorjev Slovenije

Facilitator oz. moderator (angl. facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo facilitatorskih metod, tehnik, znanj in veščin ustvari in vodi soustvarjalne procese, ki skupini ali organizaciji pomagajo do zastavljenega cilja po načelih dialoške, vključujoče, konstruktivne in k skupnemu dobremu usmerjene komunikacije.

Cilji društva so:

 • razvijati facilitatorske kompetence,
 • krepiti prepoznavnost facilitiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
 • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejojo namen, cilji ter vrednote društva.

Če želite postati naš član, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo .


MESEČNA SREČANJA

Več o mesečnih srečanjih: Za člane DMS so klubska srečanja brezplačna. Toplo povabljeni tudi drugi, ki vas tematika participativnosti kakor koli zanima (ali pa vas nagovori tema določenega srečanja). Vašega obiska bomo zelo veseli! Prvi obisk je brezplačen in popolnoma neobvezen; če pa želite prisostvovati nadaljnjim srečanjem, vas prosimo, da vplačate simbolno letno članarino (22 EUR) ter s tem pripomorete k razvoju društva. 

POZOR:
Tako za mesečna srečanja kot za VSE navedene dogodke v spletnem okolju velja, da so zasnovani interaktivno: brez pasivnih udeležencev, zato se za čim boljšo izkušnjo pridružite preko računalnika; z vklopljeno in delujočo kamero ter mikrofonom  (raje kot preko tablice ali telefona).

Februarsko srečanje: Moč in uporabnost intervizije za učenje facilitatorjev

Februarsko srečanje, ki bo potekalo v ponedeljek, 13. februarja 2023 prek zooma, s pričetkom ob 18.30, bo namenjeno raziskovanju intervizije kot orodja, ki lahko podpre tudi facilitatorje.

Supervizija in intervizija sta se najbolj uveljavili med strokovnjaki v socialnem varstvu, terapevtskih programih, mladinskem delu. Avtor Henk Hanekamp intervizijo opredeljuje kot “metodo učenja, pri kateri mala skupina kolegov s podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti in delovnih izkušenj vodi supervizijo s pomočjo vprašanj, ki se porajajo v njihovem delovnem okolju. Intervizija je torej vrsta supervizije, v kateri
nobeden od sodelujočih ne prevzame stalne vloge supervizorja.”

Srečanje bo vodila Maja Majcen, mladinska delavka, socialna delavka in geštalt terapevtka pod supervizijo.

Uvodoma bo predstavila intervizijo, nato pa bodo udeleženci povabljeni, da izbrano intervizijsko metodo v
preizkusijo v manjši vadbeni intervizijski skupini.

Na srečanje se registrirate na tej povezavi: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vf-2sqTIqH9BvOdfHUva5-C7U6adzgG6r

Nato na vpisani e-naslov prejmete povezavo. Dobrodošli!


SREČANJA PRAKTIKOV

Lanskoletno anketiranje članov je pokazalo, da si želite več srečanj, ki so namenjena raziskovanju (strokovnih) vsebin med člani. Zato s tem novičnikom poskusno uvajamo novo aktivnost “Srečanja praktikov”. Želja upravnega odbora je, da bi se skupine organizirale same in zato predlagamo sledeč proces izvedbe:

a) do 3. nedelje v mesecu v obrazec oddate svojo pobudo za vsebino, ki bi jo želeli raziskovati z ostalimi člani društva in predlagate datum in kraj srečanja; s tem dejanjem postanete pobudnik srečanja :),

b) v novičniku objavimo vse prejete pobude,

c) skupine se samoorganizirajo, se zgodijo ali pa tudi ne,

č) ko se srečanja zaključijo, pobudnik podeli glavna spoznanja skupine kot kratek prispevek za spletno stran društva in novičnik, lahko pa tudi še v kakšni drugi obliki, če želi.

Več informacij + oddaj pobudo za srečanje praktikov

Tukaj pa še razlaga v avdio obliki.

POVEZAVE NA MEDNARODNE VIRTUALNE DOGODKE

Facilitation Insights (pogovori) – vsak 1. četrtek v mesecu ob 18 h
Weekly Facilitators Remote Café (vsak ponedeljek ob 10 h)


VABILO K PLAČILU ČLANARINE ZA 2023

Navodila za plačilo najdete na tej strani.

Kaj pridobite s članstvom:

 • dobro družbo in navdih za življenje/delo;
 • brezplačen obisk rednih mesečnih srečanj društva, na katerih poteka interno izobraževanje in druženje članov;
 • dostop do internih članskih strani  (tam objavljamo izobraževalna gradiva, zapisnike sej UO, gradiva za letni zbor ter druge teme in povabila, namenjena članom);
 • možnost soustvarjanja programa društva;
 • moderatorski priročnik “Moderiranje skupinskih procesov: priročnik za moderatorje” avtoric Cirile Toplak in Vide Ogorelec (v elektronski obliki);
 • brezplačen obisk izobraževalne delavnice na letnem zboru;
 • popuste pri nekaterih izobraževanjih društva ali partnerskih organizacij doma in v tujini (poslovni model še preskušamo in razvijamo);
 • občutek zadovoljstva, da s plačilom simbolične članarine (22 EUR) pomagate pokriti tekoče stroške poslovanja društva, kot so računovodski in bančni stroški.