Dobrodošli na spletni strani Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

Moderator (angl. facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo moderatorskih metod, tehnik, znanj in veščin ustvari in vodi soustvarjalne procese, ki skupini ali organizaciji pomagajo do zastavljenega cilja po načelih dialoške, vključujoče, konstruktivne in k skupnemu dobremu usmerjene komunikacije.

Cilji društva so:

 • razvijati moderatorske kompetence,
 • krepiti prepoznavnost moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
 • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejojo namen, cilji ter vrednote društva.

Če želite postati naš član, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo .


MESEČNA SREČANJA

Uporabna improvizacija v podporo participatornim procesom na daljavo, 12.10.2020; od 18.30 – 20.30; preko zooma Vodi: Ana Kyra Bekš

Cilj oktobrskega klubskega srečanja je predstaviti in preizkusiti nabor aktivnosti uporabne improvizacije z refleksijo o njihovi uporabnosti v participatornih procesih na daljavo. Pridobili bomo Izkušnje novih aktivnosti in razumevanje, kako jih lahko uporabite pri svojem delu. Principe uporabne improvizacije lahko prenesemo na vsa področja življenja, konkretne aktivnosti pa bodo prilagojene za splet oz. za srečanja na daljavo.

Srečanje bo trajalo 2 uri; potekalo bo v okolju zoom in bo interaktivno zasnovano. Na začetku bo kratek teoretični uvod o uporabni improvizaciji, sledil bo preizkus izbranih aktivnosti, zaključili pa bomo z refleksijo o uporabnosti

Ana Kyra Bekš je po izobrazbi oblikovalka in po duši raziskovalka. Deluje na področju načrtovanja celostnih uporabniških izkušenj in pri načrtovanju in vodenju soustvarjalnih procesov. Metode in orodja črpa iz različnih področij kot so nevropsihologija, uporabna improvizacija in načrtovanje iger.

Več o mesečnih srečanjih: Za člane DMS so klubska srečanja brezplačna. Toplo povabljeni tudi drugi, ki vas tematika participativnosti kakor koli zanima (ali pa vas nagovori tema določenega srečanja). Vašega obiska bomo zelo veseli! Prvi obisk je brezplačen in popolnoma neobvezen; če pa želite prisostvovati nadaljnjim srečanjem, vas prosimo, da vplačate simbolno letno članarino (22 EUR) ter s tem pripomorete k razvoju društva. 

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

eFacilitator: veščine spletne facilitacije

Člani Društva moderatorjev imajo 35 EUR popusta.VABILO K PLAČILU ČLANARINE ZA 2020

Navodila za plačilo najdete na tej strani.

Kaj pridobite s članstvom:

 • dobro družbo in navdih za življenje/delo;
 • brezplačen obisk rednih mesečnih srečanj društva, na katerih poteka interno izobraževanje in druženje članov;
 • dostop do internih članskih strani  (tam objavljamo izobraževalna gradiva, zapisnike sej UO, gradiva za letni zbor ter druge teme in povabila, namenjena članom);
 • možnost soustvarjanja programa društva;
 • moderatorski priročnik “Moderiranje skupinskih procesov: priročnik za moderatorje” avtoric Cirile Toplak in Vide Ogorelec (v elektronski obliki);
 • brezplačen obisk izobraževalne delavnice na letnem zboru;
 • popuste pri nekaterih izobraževanjih društva ali partnerskih organizacij doma in v tujini (poslovni model še preskušamo in razvijamo);
 • občutek zadovoljstva, da s plačilom simbolične članarine (22 EUR) pomagate pokriti tekoče stroške poslovanja društva, kot so računovodski in bančni stroški.