Dobrodošli na spletni strani Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

Moderator (angl. facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo moderatorskih metod, tehnik, znanj in veščin ustvari in vodi soustvarjalne procese, ki skupini ali organizaciji pomagajo do zastavljenega cilja po načelih dialoške, vključujoče, konstruktivne in k skupnemu dobremu usmerjene komunikacije.

Cilji društva so:

 • razvijati moderatorske kompetence,
 • krepiti prepoznavnost moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
 • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejojo namen, cilji ter vrednote društva.

Če želite postati naš član, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo .

AKTUALNO:

 • 13. marec 2017: Iskanje indikatorja za merjenje sodelovalnih procesov v podjetjih (Evritmija za podjetja), vodi Primož Kočar.

Sodelovanje. Proces, ki se rodi in deluje spontano ali proces, ki zahteva pozornost in ga lahko negujemo ter spodbujamo?! Če ga lahko negujemo, potem kako? Na to vprašanje bomo iskali odgovore, iskali bomo ključne momente, ki spodbujajo sodelovalno klimo v skupini, team-u ali podjetju oz. organizaciji. Naš poseben namen je najti kazalec (KPI), ki bi bil merljiv in bi podjetjem nudil zrcalo pri evalvaciji in krepitvi sodelovanja med zaposlenimi. Raziskovanja se bomo lotili s pomočjo “evritmije za podjetja“, in sicer s procesom imenovanim »Misli prej deluj po tem…«. Nekaj več o sami evritmiji za podjetja najdete na www.evpos.si Srečanje bo vodil mag. Primož Kočar, ki je edini uradno certificirano usposobljen izvajalec metode evritmija v Sloveniji. Poleg zaključenega formalnega študija se je na tem področju od leta 2008 izobraževal na »Instituut voor Eurythmie in Werkgebieden« (Den Haag, NL), pod neposrednim mentorstvom gospe Annemarie Ehrlich, ki je izumiteljica metode. V letu 2013 je na omenjenem inštitutu izobraževanje uspešno zaključil.

 

 • 30. marec 2017: Proaktivna kavarna, od 17.30 – 18.30 v kavarni Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana.
 • 14. do 16. maj 2017: trening “The Warrior of the Heart” – osrednji mednarodni  izobraževalni in skupnostni dogodek Društva moderatorjev Slovenije, s fokusom na letošnjo temo: notranja drža moderatorja.

Trening bo vodil starosta in izkušeni praktik mednarodne mreže Art of Hosting Toke Paludan Møller (www.interchange.dk, www.dojowithinthedojo.net). Dogodek bo mednaroden in bo potekal v angleščini. Več na spletni strani dogodka.

PRETEKLI DOGODKI:

18. februar 2017, Ljubljana je potekal redni zbor članov s ciljem soustvarjanja programa v 2017.  Vabljeni k ogledu: Poročilo za 2016 – vsebinsko in finančno, Osnutek programa dela in finančni načrt za 2017 ter poročilo nadzornice. Vsa gradiva so objavljena tudi na članskih straneh, do katerih dobite dostop s plačilom članarine za tekoče leto.

 2. do 8. oktober 2016 je potekalo Mednarodno srečanje praktikov moderiranja – z vrhunskimi moderatorji iz skupnosti Art of hosting, Vpogled v bogato žetev TUKAJ.

 • V oktobru je potekala vseslovenska akcija ob mednarodnem tednu moderiranja: »Ideje za naš kraj –  s skupnimi močmi do bolj kvalitetnega življenja za vse«. Člani Društva moderatorjev smo izvedli serijo proaktivnih kavarn, v Novem mestu, Celju, Zagorju, Ajdovščini, Cerknici, Ravnah, na Vrhniki in v Lukovici. Proaktivne kavarne so se iz tedna moderiranja razvile v mesec moderiranja, saj val proativnih kavarn po Sloveniji še vedno poteka. Sledijo še proaktivne kavarne:
 • april – december 2016: Projekt ZELENA LJUBLJANA = Mesto, kjer vsak svoj prostor najde — partnerski projekt več organizacij z namenom opolnomočenja brezposelnih mladih v Ljubljani po metodi pozitivnega poizvedovanja (Appreciative Inquiry) in oblikovanja vizije razvoja Ljubljane po meri njenih prebivalcev.  Rezultate intervjujev pozitivnega poizvedovanja smo poželi — strnili v skupne metakategorije (slogani, zgodbe in konkretni projekti, pozitivne lastnosti Ljubljane): Žetev intervjujev in Žetev iz kreativne kavarne in v MANIFEST ZELENA LJUBLJANA.Ker slika pove več od besed, si POGLEJ KRATEK FILM o 1. delavnici pozitivnega poizvedovanja / appreciative inquiry, ki je potekala 8.4.2016. In film z VTISI MLADIH iz 2. delavnica pozitivnega poizvedovanja / appreciative inquiry, ki je potekala 25.5.2016.Več o projektu.

 

Program vseh dogodkov za 2016 najdete tukaj

Vabilo k plačilu članarine za 2017

Kaj pridobite s članstvom:

 • brezplačen obisk rednih mesečnih srečanj društva, na katerih poteka interno izobraževanje in druženje članov;
 • dostop do internih članskih strani  (tam objavljamo izobraževalna gradiva, zapisnike sej UO, gradiva za letni zbor ter druge teme in povabila, namenjena članom);
 • možnost soustvarjanja programa društva;
 • brezplačen obisk letnega zbora s poldnevno izobraževalno delavnico;
 • možnost objave svojihreferenc na spletni strani društva (ob izpolnjevanju profesionalnih kriterijev ter doplačilu);
 • popuste pri nekaterih izobraževanjih društva ali partnerskih organizacij doma in v tujini (poslovni model še preskušamo in razvijamo);
 • dobro družbo in navdih za življenje/delo;
 • občutek zadovoljstva, da s plačilom simbolične članarine (22 EUR) pomagate pokriti stroške poslovanja društva, kot so računovodske in bančne storitve (večino dela pri vodenju društva pa še vedno opravimo prostovoljsko; in tako bo tudi v prihodnje).

Kako:  Vse podatke za plačilo članarine najdete tukaj.