Dobrodošli na spletni strani Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

Moderator (angl. facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo moderatorskih metod, tehnik, znanj in veščin ustvari in vodi soustvarjalne procese, ki skupini ali organizaciji pomagajo do zastavljenega cilja po načelih dialoške, vključujoče, konstruktivne in k skupnemu dobremu usmerjene komunikacije.

Cilji društva so:

 • razvijati moderatorske kompetence,
 • krepiti prepoznavnost moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
 • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejojo namen, cilji ter vrednote društva.

Če želite postati naš član, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo .

KLUBSKA SREČANJA

9. marec 2020: Konceptualna pahljača – lateralno orodje za veliko število svežih idej. Vodi: mag. Nastja Mulej.

Lateralno razmišljanje oz. razmišljanje od strani je voden način generiranja idej, ki so nekaj novega, nekaj, kar še ne obstaja. Konceptualna pahljačaTM je eno od mnogih de Bonovih orodij, s katerimi v praksi lateralno razmišljamo.

Namen delavnice je:

 • Izvedeti, kaj je lateralno razmišljanje in v čem se razlikuje od logičnega.
 • Vaditi, kako generirati ideje … na suho (‘brainstorming oz. zeleni klobuk).
 • Spoznati, kako generirati ideje … vodeno (z orodji lateralnega razmišljanja).
 • Ugotoviti, kako iz ene ideje dobiti vsaj 7 alternativnih idej.
 • Naučiti se, kako iz enega koncepta dobiti vsaj 7 konkretnih idej.

Po delavnici boste znali razlikovati različne stopnje konkretnosti posameznih predlogov – od zelo konkretne, ki jo lahko že uresničimo, do še zelo splošne, konceptualne, ki samo nakazuje možno smer delovanja. Prav tako boste znali generirati veliko več predlogov (in nekateri med njimi bodo tudi ideje) kot zdaj. S tem razmišljanje postane veliko bolj akcijsko naravnano in povezovalno.

Mag. Nastja Mulej je goreča evangelistka kreativnosti kot temeljne kompetence 21. stoletja. Ekonomistka, sociologinja in komunikologinja že 20 let spodbuja ljudi, da razmišljajo. Najprej kot vodja oddelka za nove ideje pri mednarodni agenciji New moment, potem pa samostojno kot edina licencirana trenerka de Bonovih orodij razmišljanja na področju nekdanje Jugoslavije ter licencirana trenerka Michaelidesovih metod 12 dejavnikov inoviranja ter I.D.E.A.S.

Klubsko srečanje bo potekalo v prostorih DANFOSS TRATA, LJUBLJANA, Ul. Jožeta Jame 16, od 18.30 do 21.30. Za prvi obisk so srečanja tudi ze nečlane brezplačna – dobrodošli. Prosimo za točnost (vstop s kartico).

Več o klubskih srečanjih

LETNI ZBOR ČLANOV

Letni zbor članov društva bo v soboto, 21. 3. 2020; od 10. do 15.30 ure z vmesno malico. Lokacija: Ljubljana ali bližnja okolica.

Zbor bo otvorila delavnica za razvoj osebnih in profesionalnih veščin z uporabo metodologije Points of View.
Pretežni del zbora bo namenjen soustvarjanju programa 2020 po metodologiji odprti prostor; tokrat v polstrukturirani različici.

Za aktivno sodelovanje na zboru potrebujete poravnano članarino za 2020.

IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA

Strokovno-družabno srečanje na odprtem za razvoj vizualizacijskih veščin (13. junij 2020; predvidoma od 10.00 do 14.00)

Na inovativno zasnovanem vodenem skupinskem potepu po izbrani okolici (točna lokacija bo še določena) bomo:  

 • krepili ustvarjalnost in vizualizacijske veščine,
 • dobili ideje, kako te veščine nadalje gojiti v vsakdanji praksi,
 • (so)ustvarili vizualni slovarček, ki ga bomo lahko uporabljali pri moderatorskem delu,
 • krepili motivacijo za vizualno izražanje ter v igrivem duhu napolnili še naše skupnostno-ustvarjalne baterije.

Delavnico vodi Mireille van Bremen, nizozemska ilustratorka in grafična zapisovalka, trenerka & coach za vizualne komunikacije, ki v Sloveniji živi že od leta 2006.
Finačni prispevek bo simbolen; za pokritje materialnih stroškov delavnice.

VABILO K PLAČILU ČLANARINE ZA 2020

Navodila za plačilo najdete na tej strani.

Kaj pridobite s članstvom:

 • dobro družbo in navdih za življenje/delo;
 • brezplačen obisk rednih mesečnih srečanj društva, na katerih poteka interno izobraževanje in druženje članov;
 • dostop do internih članskih strani  (tam objavljamo izobraževalna gradiva, zapisnike sej UO, gradiva za letni zbor ter druge teme in povabila, namenjena članom);
 • možnost soustvarjanja programa društva;
 • moderatorski priročnik “Moderiranje skupinskih procesov: priročnik za moderatorje” avtoric Cirile Toplak in Vide Ogorelec (v elektronski obliki);
 • brezplačen obisk izobraževalne delavnice na letnem zboru;
 • popuste pri nekaterih izobraževanjih društva ali partnerskih organizacij doma in v tujini (poslovni model še preskušamo in razvijamo);
 • občutek zadovoljstva, da s plačilom simbolične članarine (22 EUR) pomagate pokriti tekoče stroške poslovanja društva, kot so računovodski in bančni stroški.