PRETEKLI DOGODKI

DEJAVNOSTI DRUŠTVA V 2016

Klubska srečanja

 • 10. oktober 2016: Odličen moderator/gostitelj (‘host’). (Vodila: visoko kvalificirana moderatorka in ena od ključnih podpornic mednarodne mreže ‘Art of Hosting’, Mary Alice Arthur)
 • 12. september 2016: Delovni odnos soustvarjanja za krepitev virov sogovornikov. (Vodili: dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, univ. dipl. psihologinja in družinska terapevtka, zaslužna profesorica na Fakulteti za socialno delo  in dr. Nina Mešl, univ. dipl. socialna delavka in družinska terapevtka, docentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani)
 • 13. junij 2016, Klubsko srečanje v naravi. (Vodil: Tone Lesnik)
 • 9. maj 2016: Orodja NLP za moderatorje. (Vodila: Sonja Čeh)
 • 11. april 2016: Skupinski caoching. (Vodili: Dragana Prijanovič in mag. Bernarda Potočnik)
 • 14. marec 2016:SISTEMSKE POSTAVITVE–Odločanje v organizacijah. (Vodila: Nataša Čebulj)
 • 11. januar 2016: V raziskovanju veščin za osebno odličnost moderatorjev; Naš potencial je veliko večji, kot si lahko predstavljamo (Vodila: mag. Darja Zorko Mencin)

Usposabljanja:

 • 17., 18. in 19. marec 2016, Usposabljanje za grafično moderiranje, ‘Pripravljeni, 1, 2, 3! Rišemo!’
 • 4. maj 2016: Usposabljanje za vodenje proaktivne kavarne
 • 2., 3. in 4. junij 2016: Strateško načrtovanje: moderatorjeva podpora vključujočim procesom

Drugi odprti dogodki

 • 3. marec 2016, Proaktivna kavarna v Mestnem muzeju, Ljubljana
 • 21. april 2016, Proaktivna kavarna v Mestnem muzeju, Ljubljana
 • 16. junij 2016, Proaktivna kavarna v Mestnem muzeju, Ljubljana
 • 20. maj 2016: Simpozij: Dialog in deliberacija kot pristopa v podporo večdeležniškemu reševanju kompleksnih izzivov na družbeni, organizacijski, medosebni ravni

 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA V 2015

Klubska srečanja

Klubska srečanja so še vedno “trdno jedro« druženja praktikov in podpornikov moderiranja v Sloveniji, kjer odprto izmenjujemo znanje in izkušnje ter drug drugega spodbujamo k nenehni rasti. V letu 2015 je društvo izvedlo 8 klubskih srečanj:

  • 2. februar 2015: Metoda deliberacija na primeru posvojitve otrok v istospolnih partnerstvih (v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede).
  • 9. marec 2015: Igrifikacija v moderiranih procesih – odpiranje in držanje prostora z metodo igre. Vodila Blaž Branc in Žiga Novak.
  • 13. april 2015: Fast food za možgane, tehnika generiranja idej za definirane izzive. Vodila: Ksenja Perko.
  • 11. maj 2015:Skupinska dinamika. Vodil: Sašo Kronegger.
  • 14.september 2015: Zaupni podpornik (Vodila: Tadej Pugelj, CPF in Natalija Vrhunc)
  • 12. oktober 2015: Zakaj reševanje problemov ni isto kot iskanje rešitev: predstavitev Solution Focused Approach (Vodila: dr. Biba Rebolj, Ribalon.org)
  • 9. november 2015: Izboljšanje študijskega procesa z uporabo Appreciative Inquiry, projekt Kakovost UL – študija primera (Vodili: Marjeta Novak, Natalija Vrhunc, Vanja Perovšek, Peter Tancig)
  • 14. december 2015: Bi se ponovno igrali? Vodila: Katja Bizjak, peskovnik.org

  Usposabljanja:

  • 9. februar 2015: izvedba Usposabljanja za vodenje proaktivne kavarne; 40 udeležencev
  • 17. – 19. april 2015: Metoda Appreciative Inquiry za vodenje pozitivnih sprememb; 35 udeležencev
  • 28. oktober 2015: Uvodna moderatorska delavnica

  Drugi odprti dogodki

  • 5. februar 2015: Proaktivna kavarna v Mestnem muzeju
  • 26. marec 2015: Proaktivna kavarna v Mestnem muzeju
  • 8. april 2015: Kaj odzvanja v meni po ogledu razstave Peti element? Böhmov dialog po ogledu razstave Marka Modica. Galerija Jakopič.
  • 16. april 2015: Skupnostno učenje iz zgodb: Kako ustvariti prostor za prihodnost, ki vznika – modrost obdobij prehoda
  • 28. maj 2015: Proaktivna kavarna v Mestnem muzeju
  • 9. junij 2015: proaktivna kavarna v Izoli
  • 18. junij 2015: proaktivna kavarna v Mariboru
  • 22. – 23. junij 2015: Zmenek s Slovenijo
  • 24. september 2015: Aktivni ustvarjalci prihodnosti: zgodbe, ki navdihujejo
  • 22. oktober 2015: Proaktivna kavarna v Mestnem muzeju

  Večji projekti (končani ali v delu)

  • Erasmus +
  • Inovacijski pospeševalnik (skupaj z Združenjem Manager)
  • Zelena Ljubljana (Zelena prestolnica – mesto, kjer vsak svoj prostor najde) je partnerski projekt, katerega fokus je na opolnomočenju mladih za aktiven in uspešen vstop na trg delovne sile. V projektu je predvideno usposabljanje mladih po metodologiji pozitivno poizvedovanje (Appreciative Inquiry), ki izvedejo intervjuje s ti. agenti sprememb, ki delujejo v MOL. V intervjujih se identificira tudi družinsko blago Ljubljane, naravni in družbeni viri ki lahko pripomorejo k večji kakovosti življenja v Ljubljani. Na inspirativnem interaktivnem dogodku se rezultati intervjujev predstavijo, hkrati pa se identificirajo pobude, ki se s proaktivnimi kavarnami preverijo po četrtnih skupnostih. Pobude se razviijajo naprej v start-up delavnici ‘od ideje do uresničitve’. Najbolj obetajoči projekti se finančno podprejo za realizacijo prvih korakov.)

                   Članstvo v International Association of Facilitators

29. 2015 smo postali član IAF – Chapter Slovenia.

                 Status prostovoljske organizacije

                 Pridobili 15. 5. 2015

 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA V 2014:

Klubska srečanja

Klubska srečanja so še vedno “trdno jedro« druženja praktikov in podpornikov moderiranja v Sloveniji, kjer odprto izmenjujemo znanje in izkušnje ter drug drugega spodbujamo k nenehni rasti. V letu 2014 je društvo izvedlo 10 klubskih srečanj:

 • januar: Oblikovanje novih stališč za smer razvoja DMS in potrebe članov (vodil: Tadej Pugelj)
 • februar: Humor (vodil: Žiga Novak)
 • marec: V čem sta dodana vrednost in specifika moderatorja/facilitatorja v primerjavi s sorodnimi vlogami – trener, svetovalec, coach, host/gostitelj … ? (vodila: Marjeta Novak)
 • april: Veter v jadra DMS in Slovenije: skupnostno razvijanje pobud za dvig kulture dialoga, sodelovanja in partnerstva v naši družbi (vodila: Marjeta Novak, Raphael Duret-Nauche)
 • maj: Vizualno komuniciranje pri moderiranju (vodil: Tadej Pugelj)
 • junij: Moderiranje zaupanja (lokacija: izjemoma Orehov gaj) (vodil: Tone Lesnik)
 • september: klubsko srečanje na temo Uporaba močnih vprašanj pri facilitiranju (vodil Robert Kržišnik)
 • oktober: Orodja za žetev rezultatov in učinkov v moderiranih procesih (vodili Dragana Prijanovič in Natalija Vrhunc)
 • november: Upoštevanje raznolikosti v skupini (vodila Janja Rebolj)
 • december: Soustvarjalni pregled delovanja društva v 2014 po metodi Active Reviewing Cycle (vodila  Petra Treven Bernat)

Odprte proaktivne kavarne v Mestnem muzeju

Z željo narediti premik od vsesplošnega negodovanja h konkretnim idejam za višjo kakovost življenja smo v sodelovanju z Mestnim muzejem izvajali t. i. »proaktivne kavarne« (pro action café). V letu 2014 smo izvedli štiri takšne večere (3. april, 25. september, 2. oktober, 20. november). Večeri so bili dobro obiskani – vsakič se je zbalo med 25 in 40 ljudi, ki so podprli med 6 in 12 projektov. Moderirane večere so naši člani  izvajali prostovoljsko v korist promocije DMS in za dobro družbe. S proaktivnimi kavarnami bomo nadaljevali tudi v letu 2015.

Drugi dogodki

 • S prvo odprto proaktivno kavarno 3. 4. 2014 v Mestnem muzeju smo se priključili dejavnostim v okviru Dneva za spremembe (pod okriljem Slovenske filantropije)
 • Mednarodni intenzivni tridnevni  trening “Umetnost sodelovalnega vodenja/Art of participatory leadership” je potekal v Planici od 23. – 25. maja 2014. Več o treningu na spletni strani  in “harvesting” strani dogodka, kjer najdete utrinke s treninga in veliko koristnih gradiv in povezav.
 • InCo izkustvena konferenca   “Od inspiracije do inovacije”je potekala 12.6.2014 v kulturnem spomeniku D125 (nekdanji Merkur) . Dogodek je organizirala Violeta Bulc (trenutna komisarka za transport v EU), iniciatorka InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, s soorganizatorji Združenjem Manager, Društvom moderatorjev Slovenije, Centrom Arhitekture in strokovnimi skupinami ter posameznimi nosilci strokovnih znanj.   Več v utrinkih s konference
 • Junija je bil v evropskem glasilu Mednarodne zveze moderatorjev (IAF) objavljen Intervju z Marjeto Novak na temo treninga Art of Participatory Leadership ter delovanja Društva moderatorjev Slovenije.
 • 1. oktober: moderiranje svetovne kavarne na konferenci “Dan najboljše prakse 2014” (Gospodarska zbornica Slovenije)
 • 12. oktober: Štirje naši člani so bili povabljeni k sovodenju Vrha slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju.
 • 5. november: uvodna moderatorska delavnica Delo moderatorja – vloga tehnika in veščine. Delavnice se je udeležilo 24 oseb.
 • 14. november: Slovenski forum inovacij, Cankarjev dom, predstavitev Izkustvene konference – od inspiracije do inovacije (skupaj z InCo, Združenjem manager, Centrom za arhitekturo)
 • 3. december: moderiranje svetovne kavarne na Forumu prostovoljstva (v partnerstvu s Slovensko filantropijo)
 • 17. december: moderiranje proaktivne kavarne na dogodku 6. Eko podjetniško jutro