O DRUŠTVU

Kaj je Društvo moderatorjev Slovenije, zakaj obstaja in komu je namenjeno?

Društvo moderatorjev Slovenije je nastalo leta februarja 1997 z namenom pomagati ljudem, organizacijam, institucijam ter lokalnim, regionalnim in nacionalnim oblastem izboljševati in povečevati njihovo uspešnost z uvajanjem in uporabo metod moderiranja pri njihovem vsakodnevnem delu.

Cilji društva so:

  • razvijati moderatorske kompetence,
  • krepiti prepoznavnost moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
  • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejo namen, cilji ter vrednote društva.

Če želite postati naš član, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo

Člani društva se srečujemo na rednih mesečnih klubskih srečanjih, kjer izmenjujemo znanja in preizkušamo moderatorske pristope.

Firma: DRUŠTVO MODERATORJEV SLOVENIJE, SLOVENIAN ASSOCIATION OF FACILITATORS (Skrajšano: DRUŠTVO MODERATORJEV)
Sedež društva: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 16517024
Matična številka: 1146343000
Šifra dejavnosti: 91.120
IBAN: SI56 6100 0002 6031 461 Delavska hranilnica (pozor, nov račun od julija 2021!).

Zastopnica društva: Alenka Oblak, predsednica, info@drustvo-moderatorjev.si

Upravni odbor društva :

  • mag. Alenka Oblak, predsednica
  • Janko Lah, član
  • Lara Kastelic, članica
  • Peter Tancig, član
  • Petra Založnik, članica 
  • Polona Siter Drnovšek, članica

Statut Društva moderatorjev 2015
Etični kodeks Društva moderatorjev Slovenije