O DRUŠTVU

Kaj je Društvo moderatorjev Slovenije, zakaj obstaja in komu je namenjeno?

Društvo moderatorjev Slovenije je nastalo leta februarja 1997 z namenom pomagati ljudem, organizacijam, institucijam ter lokalnim, regionalnim in nacionalnim oblastem izboljševati in povečevati njihovo uspešnost z uvajanjem in uporabo metod moderiranja pri njihovem vsakodnevnem delu.

Cilji društva so:

  • razvijati moderatorske kompetence,
  • krepiti prepoznavnost moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
  • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejo namen, cilji ter vrednote društva.

Če želite postati naš član, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo

Člani društva se srečujemo na rednih mesečnih klubskih srečanjih, kjer izmenjujemo znanja in preizkušamo moderatorske pristope.

Firma: DRUŠTVO MODERATORJEV SLOVENIJE, SLOVENIAN ASSOCIATION OF FACILITATORS (Skrajšano: DRUŠTVO MODERATORJEV)
Sedež društva: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 16517024
Matična številka: 1146343000
Šifra dejavnosti: 91.120
IBAN:  SI56 0510 0801 4865 436   (T)   ABANKA d.d.
Zastopnica društva: Marjeta Novak, predsednica, info@drustvo-moderatorjev.si

Upravni odbor društva :

  • mag. Marjeta Novak, CPF (Certified Professional Facilitator), predsednica
  • Dragana Prijanovič, članica
  • Helena Matoh, članica
  • Natalija Vrhunc, članica 
  • Peter Tancig, član
  • Primož Kočar, član

Statut Društva moderatorjev 2015
Etični kodeks Društva moderatorjev Slovenije