CERTIFICIRANJE

Postopek certificiranja pri Mednarodnem združenju moderatorjev International Association of Facilitators)

Mednarodno združenje moderatorjev (IAF – International Association of Facilitators) poleg promocije, podpore in izmenjave, razvoja dejavnosti ter mednarodnega mreženja, zagotavlja tudi možnost za osebno napredovanje članov. To se kaže tudi v razvoju sistema certificiranja članov oz. njihovih profesionalnih kompetenc. Sistem certificiranja zagotavlja članom povratno informacijo, daje pa tudi univerzalno informacijo (standard) o njihovi usposobljenosti na katerem koli koncu sveta, kar je zelo pomembno za podjetja in druge uporabnike teh storitev.

Namen certificiranja je predvsem ponuditi kandidatom priložnost, da preko postopka certificiranja demonstrirajo svojo usposobljenost in hkrati dobijo relevantno in objektivno povratno informacijo. Slednjo zagotavljajo za ta namen s strani združenja usposobljeni in akreditirani ocenjevalci.

Postopek certificiranja poteka pri Mednarodnem združenju moderatorjev. Društvo moderatorjev Slovenije je v preteklosti že razmišljalo o lastnem sistemu certificiranja, vendar je bila kasneje sprejeta odločitev, da je mednarodno pridobljeni certifikat končna (in edina) stopnja v priznavanju moderatorske kompetentnosti. Ta letno razpiše nekaj dogodkov, na katerih izvaja tudi postopek certificiranja. Postopek certificiranja je razdeljen v dve fazi in sicer v fazo prijave in fazo demonstracije kompetentnosti (praktični del). Obe fazi sta v nadaljevanju bolj podrobno predstavljeni. Podrobnosti si v angleščini lahko preberete na spletni strani IAF (www.iaf-world.org).

Kako_postanem_certificiran_moderator

Kompetenčni_model_fasilitatorja