Mesečna srečanja

Redna mesečna KLUBSKA SREČANJA ostajajo “trdno jedro« druženja praktikov in podpornikov moderiranja v Sloveniji, kjer odprto izmenjujemo znanje in izkušnje ter drug drugega spodbujamo k nenehni rasti. Klubska srečanja načeloma potekajo vsak drugi ponedeljek v mesecu – točni datumi so predstavljeni spodaj (večinoma v prostorih DANFOSS TRATA, LJUBLJANA, Ul. Jožeta Jame 16), potekajo pa od 18.30 do 21.30.

Za člane DMS so klubska srečanja brezplačna. Toplo povabljeni tudi drugi, ki vas tematika participativnosti in partnerstev kakor koli zanima (ali pa vas nagovori tema določenega srečanja). Vašega obiska bomo zelo veseli! Prvi obisk je brezplačen in popolnoma neobvezen; če pa želite prisostvovati tudi nadaljnjim srečanjem, vas prosimo, da vplačate simbolno članarino ter s tem pripomorete k razvoju društva. Več informacij na  info(at)drustvo-moderatorjev.si.

POMEMBNO: ker je vstop skupinski (s kartico), prosimo za točnost.

Društveni odprti dogodki so fotografirani, fotografije pa namenjene izključno za promocijske namene društva, tj. objavo na FB in spletni strani društva.

AKTUALNO:

KLUBSKA SREČANJA:

11. november 2019: Digitalne tehnologije za skupinsko delovanje – spletne sodelovalne platforme

Digitalne tehnologije so omogočile bistven premik v skupinskem delu na različnih nalogah in projektih – od klasičnega sodelovanja (cooperation), pri katerem se vsak posameznik ali podskupina ločeno ukvarja s svojimi nalogami do vzajemnega delovanja (collaboration), ki omogoča tesno, sprotno in stalno povezanost posameznikov in podskupin.

Na voljo so številne spletne platforme, ki podpirajo širok spekter vzajemnega delovanja: vodenje projektov, sporočanje, konference, prezentacije, pregledovanje vsebin, odločanje, vodenje sestankov, forumi, urejanje dokumentov, kreiranje konceptov, idej in vsebin.

Po kratki predstavitvi bogate flore in favne spletnih sodelovalnih platform bodo podrobneje prikazane dve ali tri za zadnjo kategorijo skupinskega ustvarjanja in omogočeno bo preizkušanje njihovih osnovnih funkcionalnosti.

Vodijo: Peter Tancig, Ana Kyra Bekš in Natalija Vrhunc

12. december 2019: Večer grozljivk

Skozi narativne in dramatske pristope – in z močno dozo humorja – bomo uprizorili nekaj horror štorij dela s skupinami in se tako skupno učili iz resničnih ali zamišljenih neuspehov.
Srečanje bo seveda praznovalno obarvano: praznujemo 2019 – polno izzivov, uspehov in vsega tistega vmes, kar barva življenje.

Vabilo k soustvarjanju mesečnih klubskih srečanj

Mesečna klubska srečanja Društva moderatorjev potekajo že 15 let. Z izmenjavo znanja in izkušenj so zakladnica novih orodij in idej, ki jih pri svojem delu lahko uporabljajo različni profili članov društva (trenerji, coachi, svetovalci in drugi, ki delajo z ljudmi). S svojim živim duhom skupnega učenja in raziskovanja predstavljajo domače ognjišče moderatorske skupnosti. Vabimo vas, da v varnem učnem okolju klubskega srečanja predstavite orodje ali metodo, ki je namenjena za vodenje skupinskega dela in spodbuja krepitev moderatorskih kompetenc. Lahko podelite že preizkušeno metodo ali pa v varnem okolju preizkusite novo. Poleg izkušnje vodenja klubskega srečanja lahko od kolegov pridobite dragoceno povratno informacijo. Vsi, ki vas sodelovanje zanima, pišite Nataliji (natalija@drustvo-moderatorjev.si ).