Mesečna srečanja

Redna mesečna KLUBSKA SREČANJA ostajajo “trdno jedro« druženja praktikov in podpornikov moderiranja v Sloveniji, kjer odprto izmenjujemo znanje in izkušnje ter drug drugega spodbujamo k nenehni rasti. Klubska srečanja načeloma potekajo vsak drugi ponedeljek v mesecu – točni datumi so predstavljeni spodaj (večinoma v prostorih DANFOSS TRATA, LJUBLJANA, Ul. Jožeta Jame 16), potekajo pa od 18.30 do 21.30 (v živo; preko zooma so uro krajša).

Za člane DMS so klubska srečanja brezplačna. Toplo povabljeni tudi drugi, ki vas tematika participativnosti in partnerstev kakor koli zanima (ali pa vas nagovori tema določenega srečanja). Vašega obiska bomo zelo veseli! Prvi obisk je brezplačen in popolnoma neobvezen; če pa želite prisostvovati tudi nadaljnjim srečanjem, vas prosimo, da vplačate simbolno letno članarino (22 EUR) ter s tem pripomorete k razvoju društva. Več informacij na  info(at)drustvo-moderatorjev.si.

Srečanja so zasnovana vključujoče in dinamično; zato si s seboj prinesite steklenko z vodo. Prigrizkov in osvežitev namreč ne nudimo (razen v redkih primerih).

POMEMBNO: ker je vstop skupinski (s kartico), prosimo za točnost.

Društveni odprti dogodki so fotografirani, fotografije pa namenjene izključno za promocijske namene društva, tj. objavo na FB in spletni strani društva.

AKTUALNO:

KLUBSKA SREČANJA:

Uporabna improvizacija v podporo participatornim procesom na daljavo, 12.10.2020; od 18.30 – 20.30; preko zooma Vodi: Ana Kyra Bekš

Cilj oktobrskega klubskega srečanja je predstaviti in preizkusiti nabor aktivnosti uporabne improvizacije z refleksijo o njihovi uporabnosti v participatornih procesih na daljavo. Pridobili bomo Izkušnje novih aktivnosti in razumevanje, kako jih lahko uporabite pri svojem delu.
Principe uporabne improvizacije lahko prenesemo na vsa področja življenja, konkretne aktivnosti pa bodo prilagojene za splet oz. za srečanja na daljavo.

Srečanje bo trajalo 2 uri; potekalo bo v okolju zoom in bo interaktivno zasnovano. Na začetku bo kratek teoretični uvod o uporabni improvizaciji, sledil bo preizkus izbranih aktivnosti, zaključili pa bomo z refleksijo o uporabnosti

Ana Kyra Bekš je po izobrazbi oblikovalka in po duši raziskovalka. Deluje na področju načrtovanja celostnih uporabniških izkušenj in pri načrtovanju in vodenju soustvarjalnih procesov. Metode in orodja črpa iz različnih področij kot so nevropsihologija, uporabna improvizacija in načrtovanje iger.

  • 9.11.2020: Izpeljava volitev v UO DMS: optimalna zasnova procesa in pridobitev članov. Vodi: UO DMS
  • 7.12.2020: Decembrsko praznovanje z refleksijo. Vodi: Lara Kastelic

Vabilo k soustvarjanju mesečnih klubskih srečanj

Mesečna klubska srečanja Društva moderatorjev potekajo že 15 let. Z izmenjavo znanja in izkušenj so zakladnica novih orodij in idej, ki jih pri svojem delu lahko uporabljajo različni profili članov društva (trenerji, coachi, svetovalci in drugi, ki delajo z ljudmi). S svojim živim duhom skupnega učenja in raziskovanja predstavljajo domače ognjišče moderatorske skupnosti. Vabimo vas, da v varnem učnem okolju klubskega srečanja predstavite orodje ali metodo, ki je namenjena za vodenje skupinskega dela in spodbuja krepitev moderatorskih kompetenc. Lahko podelite že preizkušeno metodo ali pa v varnem okolju preizkusite novo. Poleg izkušnje vodenja klubskega srečanja lahko od kolegov pridobite dragoceno povratno informacijo. Vsi, ki vas sodelovanje zanima, pišite Nataliji (natalija@drustvo-moderatorjev.si ).