UPORABNOST MODERIRANJA

Moderiranje ima številne učinke: ustvari varno ozračje, v katerem lahko ljudje rešujejo probleme, načrtujejo, odločajo, gladijo konflikte, odpravljajo napake, pripomorejo k uspešnejšemu delovanju organizacije, širše skupnosti ali družbe.

Člani skupine se zavejo, da lahko dejansko nekaj spremenijo, njihov osebni prispevek k odločanju in načrtovanju je večji.

Moderiranje lahko naredi delo projektnih skupin ali namenske sestanke veliko produktivnejše.

 

Primeri moderiranih procesov:

  • Namenski sestanki
  • Strateško načrtovanje
  • Reševanje problemov
  • Ustvarjalnost in inovativnost
  • Interaktivne konference

NAMENSKI SESTANKI

Izurjen nevtralen moderator sestanka je neprecenljiv. Ohranja rdečo nit pogovora, skrbi za uravnotežene prispevke vseh sodelujočih (ne glede na formalno moč), usmerja skupino k cilju ter poskrbi za kakovostno vizualiziranje procesa in zapisovanje sklepov.

Slabo pripravljeni in zlasti slabo vodeni sestanki so ena najhujših rakastih ran v slovenskih delovnih okoljih. Taki sestanki ne pomenijo le izgube časa in denarja, pač pa imajo rušilen učinek na motiviranost in klimo v podjetju/organizaciji. To spoznanje vse bolj »zori« tudi v naših logih, zato danes vse več organizacij vlaga bodisi v nevtralne zunanje moderatorje bodisi v pospešen razvoj moderatorskih veščin svojih lastnih menedžerjev, projektnih vodij, strokovnjakov in drugih sodelavcev.

STRATEŠKO NAČRTOVANJE

Izurjen moderator na podlagi procesnega načrta poskrbi za optimalno strukturo strateškega načrtovanja, ki upošteva zgodovino, okolje, vizijo in potrebe raznolikih deležnikov. Obenem prispeva dodaten, svež in neobremenjen pogled ter voz »porine naprej«, kadar se sodelujoči zataknejo v stare globoko ukoreninjene vzorce razmišljanja in delovanja.

V naših delovnih okoljih – pa naj gre za nevladni, javni ali zasebni sektor – strateške načrte še vedno prepogosto narekuje vodstvena ekipa, pri tem pa zanemari dopolnjujoče poglede in znanja, ki bi jih lahko prispevali drugi ključni deležniki v organizaciji. Tako so strateški načrti marsikdaj le nekoliko razširjena oblika klasičnega poslovnega načrta – brez prodorne moči in ustvarjalnega poguma, ki bi ju bilo mogoče doseči ob prisotnosti raznolikih pogledov in dobrega moderatorja.

REŠEVANJE PROBLEMOV

Preskušene moderatorske tehnike za skupinsko porajanje in izbiro idej ter za sprejemanje kakovostnih odločitev so nadvse učinkovite za reševanje kompleksnih problemov. Zaradi vse večje dinamike in soodvisnosti je potrebno k reševanju tovrstnih problemov vključiti strokovnjake in deležnike z raznolikimi znanji, veščinami in pogledi. Izurjen moderator poskrbi za procesni načrt dela in za spodbudno ter varno komunikacijsko okolje, ki je pogoj za soočanje raznolikih pogledov in za oblikovanje kakovostnih rešitev, usmerjenih v trajnostni razvoj organizacije ter okolja, v katerem deluje.

USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST

Ustvarjalni in inovativni procesi so najbolj produktivni takrat, kadar vključujejo raznolike posameznike – in seveda potekajo v spoštljivem, sproščenem in navdihujočem ozračju, ki ga najlažje zagotovi nevtralni moderator – skrbnik procesa in varuh spoštljivega komunikacijskega prostora.

Mnoga viharjenja možganov in druge tehnike ustvarjalnega reševanja problemov v slovenskih delovnih okoljih namreč neslavno propadejo zaradi pregovorno kritičnosti (»to se ne da«, »smo že zdavnaj poskusili«, »pojma nimaš!«…) ter zaradi prevlade glasnih in močnih v skupini. Vešč moderator ne le prepreči vsesplošno anarhijo, pač pa prebudi spečo modrost skupine, kar pogosto pripelje do novih presežnih idej in načrtov.

Moderatorska »orodjarna« pa poleg mnogih oblik burjenja duha ponuja še na desetine tehnik za ustvarjalno reševanje problemov, ki nagovarjajo različne učne in delovne sloge udeležencev in vzdržujejo ustvarjalno »napetost« v skupini.

INTERAKTIVNE KONFERENCE

Ko iz industrijske dobe prehajamo v dobo učenja in razmišljanja, se spreminjajo tudi utečeni načini dela. Namesto enosmernih predavanj »ex cathedra«, kjer so poslušalci predvsem pasivni (s)prejemniki informacij, organizatorji seminarjev, kongresov, konferenc ali večjih strateških sestankov vse bolj stremijo k ustvarjanju sproščenega in stimulativnega okolja, v katerem vsi prisotni živahno sodelujejo ter prispevajo, plemenitijo in nadgrajujejo svoje bogate izkušnje.

 

Želite vedeti več? Tukaj sta dva videa (v angleščini), ki približata poslanstvo in potencial moderiranja:

TEDx govor:  The Art of Facilitation: Changing the Way the World Meets (18 min)

The Power of Facilitation (2 min)