PRIMERI IZ PRAKSE

Vabimo člane društva DMS, da prispevajo primere iz prakse za temeljne moderatorske tehnike. Člani upravnega odbora Društva moderatorjev bodo prejete predloge strokovno obravnavali in izbrali primerne za objavo na spletnih straneh.
Vrtiljak
Svetovna kavarna