VODNIK PO MODERIRANJU

Aktivno_sodelovanje

AKTIVNO SODELOVANJE
Kadar ne sodelujemo pri reševanju problemov in sprejetih odločitev ne sprejmemo za svoje, bo naše izvajanje zelo verjetno polovičarsko, neuspešno, napačno.  Moderiranje dela v skupini ima pomembne učinke: člani skupine se zavejo, da dejansko lahko nekaj spremenijo, njihov osebni prispevek k odločanju in načrtovanju je neprimerno večji.

Resevanje_konfliktov

REŠEVANJE KONFLIKTOV
Uspešen moderator ohranja prepričanje, da skupina lahko zgladi vsako nesoglasje. Pozorno posluša in z uporabo različnih komunikacijskih tehnik spodbuja člane, da so pozorni na predloge, ki povzemajo možno soglasje. Moderator spodbuja raziskovanje vzrokov za težave, usmerja pozornost k iskanju rešitev in doseganju soglasja.

Usmerjanje_procesa

USMERJANJE PROCESA
Moderator usmerja proces, vabi člane skupine k sodelovanju in ne podaja niti vsebine niti stališč o obravnavanih vprašanjih ter skuša na odločitve skupine čim manj vplivati. Moderator zapisuje zamisli in prispevke članov skupine. Delo usmerja tako, da udeležencem ne odvzame odgovornosti za dosežene rezultate.

Nacrtovan_proces

NAČRTOVAN PROCES
Učinkovito delo skupine je rezultat jasno začrtane strukture in jasno opredeljene vsebine skupinskega dela. Moderator je odgovoren za nemoten potek skupinskega procesa, zato poskrbi s temeljito pripravo programa dela, ki vključuje tudi ureditev prostora in vse delovne pripomočke.

m5_uravnotezanje_sodelovanja

URAVNOTEŽANJE SODELOVANJA
Če moderator ne poseže v dogajanje v skupini, bodo nekateri člani obilno prispevali k razpravi, drugi pa sploh ne bodo prišli do besede. Rezultati procesa ne bodo odsevali znanja, izkušenj, mnenj, prepričanj, stališč, predlogov vseh članov skupine. Moderator zato ustrezno strukturira razpravo in porajanje idej, tako da ima vsak član enakovredno možnost izražanja.

Vzdusje_v_skupini

VZDUŠJE V SKUPINI
Bolje se učimo in sodelujemo v skupini, ki nas podpira. Moderator je spreten pri uporabi tehnik, s katerimi sprosti udeležence in jim pomaga, da se vključijo v skupino, spoznajo in povežejo. Tovrstne tehnike se imenujejo ledolomilci (angl. icebreakers).

Spodbujanje_kreativnosti

SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI
Moderator premore znanje, ki skupini pomaga prerasti stare vzorce, spodbuja sodelovanje vseh članov skupine, medsebojno razumevanje in uči novih načinov razmišljanja. Pomaga usmeriti skupino stran od ustaljenih načinov komunikacije in razmišljanja, s tem pa odpre prostor za nove zamisli.

Vrednotenje_resitev

VREDNOTENJE REŠITEV
Moderator vodi skupino tako, da člani postavijo kriterije za svoje odločitve in nato z uporabo tehnik za doseganje soglasja ovrednotijo predlagane rešitve ter med njimi določijo prioritete.

Doseganje_ciljev

UČINKOVITO DOSEGANJE CILJEV V SKUPINI
Cilj moderiranja je izboljšanje kakovosti dela v skupini. V uspešnem skupinskem procesu skupina uporabi vse izkušnje in sposobnosti posameznih članov za doseganje ciljev.