UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Mag. Marjeta Novak, certificirana profesionalna moderatorka (CPF) pri globalni moderatorski zvezi International Association of Facilitators, pomaga skupinam učinkovito snovati rešitve za kompleksne izzive (strateško načrtovanje, izboljševanje kakovosti/procesov, inoviranje izdelkov in storitev, skupnostno razvijanje pobud, reševanje kompleksnih problemov …). Pri svojem delu uporablja pristope opolnomočenja posameznika in skupine (t. i. strength-based approaches), kot sta razvijanje notranjih moči (appreciative inquiry) ter nenasilna (povezovalna) komunikacija; Marjeta je ena od dveh slovenskih certificiranih trenerjev pri Center for Nonviolent Communication. Je tudi  slovenska skrbnica mreže Art of Hosting Conversations That Matter.

Več: www.humus.si

Natalija Vrhunc je moderatorka skupinskih procesov, kar pomeni da usmerja delo skupine na kateremkoli področju. Skrbi za proces, za ustvarjalno vzdušje in skupini pomaga doseči želeni cilj v začrtanem času. Izkušnje ima predvsem v javni upravi, na različnih ministrstvih, z delom s sindikati in nevladnim sektorjem. Delavnice, ki jih vodi so s področij načrtovanja programskih dokumentov, organizacijskih izboljšav, iskanja ustvarjalnih rešitev, izboljšanja odnosov idr. Verjame, da ljudje lahko nekaj prispevamo k večji celoti ali projektu le če se počutimo sproščeni, varni in spoštovani. Če vidimo, da so naše ideje upoštevane in da z medsebojno izmenjavo in nadgradnjo idej soustvarjamo nekaj večjega in boljšega, kar sami ne bi zmogli. Je aktivna članica Društva moderatorjev od vsega začetka, v prvem mandatu je bila sekretarka (2002-2006), v drugem (2006-2010) predsednica, sedaj pa je podpredsednica.

Dragana Prijanovič je moderatorka skupinskih procesov, NLP Coach, NLP Trener, ADEC® (Adult Educator in Company) Master Trainer in facilitatorka orodja SDI® (Strength Deployment Inventory). Več kot 10 let je bila odgovorna za razvoj kadrov v podjetju, kar jo je potegnilo na samostojno pot na področju moderiranja, izobraževanja, coachinga in HRM projektov. Poleg moderiranja različnih skupinskih procesov kot coach in trener doprinaša organizacijam in  posameznikom pri osebni in poslovni rasti in vodi različne HRM projekte ali v njih sodeluje. Več kot 25-letne izkušnje sodelovanja v različnih skupinskih procesih v podjetju so ji dobra popotnica izkušenj na področju projektnega dela, vodenja, organizacije, razumevanja procesov in skupinske dinamike v organizacijah.

Janko Lah se opiše kot osebo, ki preko 40 let proaktivno sodeluje v različnih skupinskih procesih in ima izkušnje organiziranja, motiviranja, vodenja, treniranja in moderiranja, ki jih stalno nadgrajuje s tehnikami poslovodenja, moderiranja, NLP-ja in jadranja. Osebni in skupinsko-skupnostni razvoj mu je stalni izziv. Veliko izkušenj ima v soupravljanju neprofitnih in profitnih organizacij.

Janja Rebolj je profesorica zgodovine in sociologije. V Muzeju in galerijah mesta vodi in razvija Programe za odrasle ter izobražuje zunanje sodelavce in muzejske kolege (v okviru Skupnosti muzejev Slovenije). Od leta  2008 je tudi samostojna podjetnica (Rej, Janja Rebolj, s.p.). Njena dejavnost je:poslovno in osebno svetovanje in izobraževanje izvajanje delavnic s področja timskega dela, komunikacije, učinkovitih odnosov, obvladovanja konfliktov, obvladovanja sprememb, učinkovitega prenosa znanja in vodenja.

Žiga Novak je predavatelj, moderator in voditelj delavnic za razvoj ekip in posameznikov. Njegovo poslanstvo je razvijanje bolj učinkovitih metod za izobraževanje odraslih (poslovne simulacije, edutainment, igrifikacija, pripovedništvo, humor v poslovnem svetu itd). Žiga ima 10-letne prakso z vodenjem lastnih podjetij in bogate izkušnje s študijem in delom v tujini. V ZDA se je izobraževal v programu za bodoče voditelje centralne in vzhodne Evrope (Open Society Institute), kasneje pa je v Veliki Britaniji opravil še magisterij (MSc) iz svetovne politične ekonomije (London School of Economics, 2004). Več o njem na njegovem Linkedin profilu in na spletni strani www.ziganovak.com. Od leta 2013 razvija lastno izobraževalno in prireditveno središče Orehov gaj v Ljubljani (www.orehovgaj.si) ter izobraževalni laboratorij Team building lab (www.teambuildinglab.si).