UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Mag. Marjeta Novak, certificirana profesionalna moderatorka (CPF) pri globalni moderatorski zvezi International Association of Facilitators, pomaga skupinam učinkovito snovati rešitve za kompleksne izzive (strateško načrtovanje, izboljševanje kakovosti/procesov, inoviranje izdelkov in storitev, skupnostno razvijanje pobud, reševanje kompleksnih problemov …). Pri svojem delu uporablja pristope opolnomočenja posameznika in skupine (t. i. strength-based approaches), kot sta razvijanje notranjih moči (appreciative inquiry) ter nenasilna (povezovalna) komunikacija; Marjeta je ena od dveh slovenskih certificiranih trenerjev pri Center for Nonviolent Communication. Je tudi  slovenska skrbnica mreže Art of Hosting Conversations That Matter.

Natalija Vrhunc je moderatorka skupinskih procesov, kar pomeni da usmerja delo skupine na kateremkoli področju. Skrbi za proces, za ustvarjalno vzdušje in skupini pomaga doseči želeni cilj v začrtanem času. Izkušnje ima predvsem v javni upravi, na različnih ministrstvih, z delom s sindikati in nevladnim sektorjem. Delavnice, ki jih vodi so s področij načrtovanja programskih dokumentov, organizacijskih izboljšav, iskanja ustvarjalnih rešitev, izboljšanja odnosov idr. Verjame, da ljudje lahko nekaj prispevamo k večji celoti ali projektu le če se počutimo sproščeni, varni in spoštovani. Če vidimo, da so naše ideje upoštevane in da z medsebojno izmenjavo in nadgradnjo idej soustvarjamo nekaj večjega in boljšega, kar sami ne bi zmogli. Je aktivna članica Društva moderatorjev od vsega začetka, v prvem mandatu je bila sekretarka (2002-2006), v drugem (2006-2010) predsednica, sedaj pa je podpredsednica.

Dragana Prijanovič je moderatorka skupinskih procesov, NLP Coach, NLP Trener, ADEC® (Adult Educator in Company) Master Trainer in facilitatorka orodja SDI® (Strength Deployment Inventory). Več kot 10 let je bila odgovorna za razvoj kadrov v podjetju, kar jo je potegnilo na samostojno pot na področju moderiranja, izobraževanja, coachinga in HRM projektov. Poleg moderiranja različnih skupinskih procesov kot coach in trener doprinaša organizacijam in  posameznikom pri osebni in poslovni rasti in vodi različne HRM projekte ali v njih sodeluje. Več kot 25-letne izkušnje sodelovanja v različnih skupinskih procesih v podjetju so ji dobra popotnica izkušenj na področju projektnega dela, vodenja, organizacije, razumevanja procesov in skupinske dinamike v organizacijah.

Helena Matoh - Po izobrazbi  univ. diplomirana ekonomistka, bančno finančne smeri. Na področju vodenja in motivacije ima več kot 15 let izkušenj, kot vodja različnih oddelkov in timov v slovenskih in tujih podjetjih. Dolgoletne izkušnje ima tudi na področju organizacije, vodenja in optimizacije različnih delovnih procesov, razvoja novih produktov in uvajanja novih informacijskih rešitev, večinoma v zavarovalnicah. Želja po novih kariernih izzivih in delu, kjer bi lahko izrazila svoj kreativni potencial, jo je ponesla na lastno profesionalno pot na področju moderiranja (facilitiranja) skupinskih procesov, ki je postalo njena strast. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomaga različnim skupinam, podjetjem in organizacijam, ki želijo ustvariti kvalitetne rešitve za kompleksne izzive današnjega časa. 

Primož Kočar je edini usposobljen izvajalec evritmije za podjetja v Sloveniji. Poleg formalne izobrazbe se je na tem področju od leta 2008 usposabljal na različnih seminarjih, leta 2013 pa je na Instituut voor Eurythmie in Wergebieden (Den Haag, NL) pod mentorstvom gospe Annemarie Ehrlich, izumiteljice te metode, absolviral in zaključil usposabljanje za vodenje evritmije v podjetjih in organizacijah.

Peter Tancig