• Ste vodja, projektni vodja, trener, facilitator, HR ali drugi strokovnjak, ki vodi različne time in skupine ali pa v njih sodeluje?
 • Si želite, da bi delo, komunikacija in sodelovanje v vaših timih/skupinah potekala bolj gladko in učinkovito?
 • Si želite spoznati metode, s katerimi vse sodelujoče v vaših skupinah in timih vključite in kot tim/skupina z modrostjo in prispevkom vseh dosežete rezultat, s katerim se lahko poistovetite vsi?

Vabimo vas, da presežete sodelovanje v skupinah, v katerih delujete, in uvedete dokaj preproste, toda zelo domišljene metode, s katerimi boste v skupini dosegli boljše rezultate, ki bodo vidni takoj, dolgoročno pa bodo v vaše organizacije vnesle prožnost, ustvarjalnost in večjo učinkovitost.

Pridružite se nam na enem, dveh ali vseh treh srečanjih od  junija do oktobra, na katerih bomo postopoma spoznavali tri metode za plodovito sodelovanje timov in skupin.

Spoznajte in začnite pri svojem delu uporabljati metode:

 • svetovna kavarna
 • odprti prostor  in
 • proaktivna kavarna.

svetovna kavarna

Svetovna kavarna je metoda, ki učinkovito pomaga priklicati na dan skupinsko modrost v skupinah raznolikih ljudi. S svetovno kavarno raziskujemo vprašanja, ki so nam kot skupini pomembna. S tem, ko pletemo pogovore v majhnih skupinah, se v večjem sistemu, tj. v celotnem timu ali organizaciji, ustvarjajo povezave na raznolike in ustvarjalne načine, s čimer ustvarimo pogoje za priklic skupinske inteligence. Skupni uvid se razvije iz prepoznanja pomembnosti prispevkov raznolikih posameznikov, povezovanja idej, poslušanja središča in zaznavanja globljih tem ter vprašanj.

Oblika kavarne je zelo prilagodljiva in jo je možno prilagoditi mnogim različnim namenom: izmenjavi informacij, vzpostavljanju odnosov, raziskovanju in globljem razmisleku ter načrtovanju dejavnosti.

Uporabite jo lahko tako v internih skupinskih procesih, kot tudi na raznih konferencah in večdeležniških srečanjih. Je ena izmed najbolj priljubljenih metod, ki svojo enostavno strukturo omogoča sodelovanje velikega števila udeležencev.

odprti prostor

Namen srečanja po metodi odprtega prostora je ustvariti čas in prostor za ljudi, da se globoko in ustvarjalno pogovarjajo o temah, ki so zanje resnično relevantne. »Dnevni red« oz. vsebino ustvarijo udeleženci sami; le-ti tudi poskrbijo, da se pogovori dejansko zgodijo (ni nadrejenega, ki bi odločil o temah; teme se porodijo iz resničnega interesa v skupini). Zaradi svoje odprte zasnove imajo srečanja ali sestanki po metodi odprtega prostora pogosto transformativni potencial tako za posamezne prisotne kot celotno skupino. Metoda ponuja preprost in močan način, kako spodbuditi učinkovite delovne pogovore, ki resnično navdihuje organizacije, da uspevajo v času hitrih sprememb. Uporabna je v skoraj vseh okoliščinah, vključno s postavljanjem vizije in strateških usmeritev, reševanjem konfliktov, dvigovanjem morale, posvetovanjem z deležniki, načrtovanjem v skupnostih, sodelovanjem in globokim učenjem o izzivih in pogledih.

proaktivna kavarna

Metoda proaktivna kavarna odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane pogovore. Proaktivna kavarna je kolektivna, inovativna, a hkrati preprosta metoda za vodenje pogovorov o iniciativah, vprašanjih in projektih, ki nagovarjajo udeležence. S tem ko se udeleženci vodeno gibljejo v zaporednih pogovornih omizjih, se pogovori med seboj povezujejo, razvijajo in nadgrajujejo, ideje med seboj »oprašujejo ali oplajajo«, udeleženci pa drug drugemu nudijo nove poglede in uvide o vprašanjih in temah, ki so pomembne v njihovem življenju, delu, organizaciji ali skupnosti.

Metoda omogoča, da v kratkem času ovrednotimo potencial idej in naredimo osnovni razmislek o prvih korakih izvedbe.

ZAKAJ

Zakaj bi začeli uporabljati metode svetovna kavarna, odprti prostor in proaktivna kavarna?

Namen vseh metod je, da skupaj učinkovito in navdihnjeno razmišljamo ter uporabimo našo skupinsko inteligenco za boljše rešitve.

Vse tri metode ponujajo preprosto strukturo, ki pomaga vključiti majhne ali velike skupine v pogovore, ki vodijo k rezultatom. Pogovori potekajo v manjših krogih, ki skupaj pletejo kolektivni razmislek o določeno temi.

Vse tri metode temeljijo na dialogu, kjer sta osnovni praksi govorjenje z namenom (govorimo, ko imamo zares kaj povedati) in pozorno poslušanje (poslušamo, da razumemo), ki nam omogočata, da se skupaj podamo na raziskovanje in odkrivanje, namesto da bi prepričevali drug drugega o naših lastnih trenutnih resnicah.

S tem ko odložimo na stran lastne predpostavke in prepričanja, lahko poslušamo nepristransko ali manj pristransko in lažje razumemo druge, hkrati pa dosežemo ‘out-of-the-box’ perspektivo na problem.

Razmislek skupine vodijo močna in inspirativna vprašanja, ki predstavljajo gonilno moč skupine. Odgovori bolj zapirajo pogovor, medtem ko poizvedovanje z vprašanji omogoča, da gre pogovor čedalje globlje.

ZA KOGA

Delavnice so namenjene vsem, ki si želite  izboljšati delovanje svoje organizacije ali tima, kot tudi zunanjim svetovalcem, trenerjem in facilitatorjem za učinkovito vodenje skupinskih procesov v okviru svojega dela. Metode so odlično orodje za vodje na različnih ravneh, dejansko pa jih lahko uporablja vsak in kjerkoli, ki želi doseči boljše rezultate v delu skupin, tako pri delu v živo kot po spletu.

KAJ BOSTE Z UDELEŽBO PRIDOBILI:

Na delavnicah boste spoznali:

 • osnovno arhitekturo posamične metode, tako na “otipljivi ravni “ (struktura in proces) kot na “neotipljivi ravni” (motivacijska in odnosna dinamika),
 • pridobili ideje, kje vse je posamezna metoda lahko koristna,
 • kako zasnovati proces,
 • kako se pripraviti na proces (osebna in ekipna priprava, ureditev prostora, potrebni materiali …),
 • kaj podpira in kaj zavira dober potek metode,
 • kako “požeti” rezultate skupinskega dela in možnosti follow-upa,
 • kdaj v praksi uporabiti posamično metodo in kdaj drugi proces,
 • uporaba pri srečanjih v živo in po spletu.

KDAJ IN KJE

Delavnice bodo potekale  v naslednjih terminih (od 9:00 – 15:30 ure):

 • proaktivna kavarna (14. junij 2022)
 • svetovna kavarna (28. september 2022)
 • odprti prostor (19. oktober 2022)

Lokacija: Središče Vitalis, Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana

KOTIZACIJA IN UGODNOSTI:

Kotizacija za posamično delavnico, v kateri spoznate eno učinkovito metodo, znaša 150 EUR  (za člane Društva facilitatorjev 140 EUR).

V primeru prijave na vsaj dve delavnici se obračuna 10 % popust pri plačilu zadnje delavnice.

Posebna ugodnost: Udeležba na vseh treh delavnicah v primeru plačila celotnega zneska najkasneje 14 dni pred izvedbo 1. delavnice znaša 380 EUR (za člane Društva facilitatorjev 350 EUR).

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Kotizacija vključuje gradivo, potrdilo o udeležbi,  lahko malico in napitke ter prigrizke med odmori.

Akcijske ponudbe in ugodnosti se ne seštevajo.

Prijave

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest oz. najkasneje en teden pred vsako delavnico.  Za prijavo izpolnite spletno prijavnico. Vaša prijava je popolna, ko izpolnite prijavo in plačate kotizacijo. Po prejemu vašega plačila vam potrdimo mesto na delavnici. V primeru, da je prijav več kot razpoložljivih mest, bomo upoštevali vrstni red vplačil.

Kotizacijo prosimo nakažite najkasneje en teden pred vsako delavnico. V primeru prijave na vse tri delavnice in koriščenja »early bird« popusta, kotizacijo v višini 380 EUR oz. 350 EUR nakažite najkasneje 14 dni pred prvo delavnico. V namen napišite »Kotizacija  datum delavnice v obliki dd-mm-yyyy + ime in priimek udeleženke_ca«, pri sklicu pa 00- datum delavnice v obliki dd-mm-yyyy. Račun boste prejeli na delavnici.

Potem ko je kotizacija že vplačana (in mesto s tem potrjeno), zaračunamo za pisne odpovedi do vključno en teden pred delavnico administrativne stroške v višini 20 %  kotizacije, v primeru nadaljnjih odpovedi ali neudeležbe brez odpovedi, pa kotizacijo zadržimo v celoti. Seveda lahko v primeru nezmožnosti udeležbe sami organizirate zamenjavo.

Pri izvedbi delavnic sodelujemo z Institutom Olos.

DELAVNICE IZVAJATA

Dragana Prijanovič je facilitatorka skupinskih procesov, NLP Coach, Professional Certified coach (PCC)TM certificiran pri mednarodni zvezi coachev (International Coach Federation, ICF),  NLP Trener, ADEC (Adult Educator in Company) Master Trainer,  in facilitatorka orodja SDI® (Strength Deployment Inventory). Več kot 10 let je bila odgovorna za razvoj kadrov v podjetju in med drugim tudi vzpostavila interno akademijo, sistem e-učenja in skrbela za kontinuirano usposabljanje internih trenerjev. Želja po doprinosu k rasti in razvoju širše kot le v organizaciji jo je potegnila na samostojno pot na področju facilitiranja skupinskih procesov, izobraževanja, coachinga in HRM projektov. Poleg facilitiranja različnih skupinskih procesov kot coach in trener doprinaša organizacijam in posameznikom pri osebni in poslovni rasti in vodi različne HRM projekte ali v njih sodeluje. Več kot 25-letne izkušnje sodelovanja v različnih skupinskih procesih in razumevanje procesov in skupinske dinamike v organizacijah, so ji dobra popotnica na področju razvoja organizacij in sodelovalnega voditeljstva ter povezovanju timov in skupin v plodovito sodelovanje.

Natalija Vrhunc, M.Sc, je profesionalna facilitatorka in je bila članica upravnega odbora Društva facilitatorjev Slovenije, ki ima izkušnje iz 15-letnega izvajanja participativnih procesov in več kot 100 izvedenih delavnic za različne naročnike. Izvajalka izkazuje obvladovanje širokega razpona facilitatorskih metodologij in tehnik, vključno z inovativnimi metodami iskanja rešitev ter je usposobljena za vodenje dialoške komunikacije, ki temelji na globokem spoštovanju posameznika in njegove vloge v skupini. Kot procesni strokovnjak skupini pomaga, da doseže svoj želeni cilj, na način vključujočega, enakovrednega in ustvarjalnega sodelovanja, ki temelji na spoštovanju različnih idej in na uvidu v celoten spekter idej, ki jih prispeva skupina. Drugo ključno področje njenega dela je coaching, za katerega se je usposabljala v programu, akreditiranem pri Mednarodni zvezi coachev.

Za več informacij nam pošljite elektronsko sporočilo na e-mail: dogodki@drustvo-moderatorjev.si