MODERATOR V AKCIJI: Utrjevanje moderatorskih veščin in kompetenc (januar 2018)

Udeleženci delavnice 2016.

Petek, 19. januar: od 9.00 do 17.00 ure.
Sobota, 20. januar: od 9.00 do 16.30 ure.
Zbiranje udeležencev od 8.30 dalje.

Delavnica bo potekala v mladinskem centru Mladi Zmaji v Zalogu v Ljubljani, Zaloška cesta 220.

Delavnica je namenjena vsem, ki ste se že udeležili uvodne delavnice (Delo moderatorja: vloga, tehnike in veščine oz. ABC moderiranja) in imate izkušnje z moderiranjem skupinskih procesov ter željo po nadaljnji strokovni in osebni rasti. Koristila vam bo tudi, če se boste v bodočnosti odločili za pridobitev mednarodnega certifikata za moderatorje (CPF, Certified Professional Facilitator).

Na delavnici boste imeli možnost za poglobitev in trening na uvodni delavnici obravnavanih vsebin in veščin.

Prevladujoča metoda dela je izkustveno učenje. V varnem okolju se boste preizkusili v moderatorski vlogi v simuliranih procesih, ki jim bodo sledila povratna sporočila in razgovori z ostalimi udeleženci. Takšen način omogoča ozaveščanje, integracijo in nadgradnjo izkušenj udeležencev.

Vsebina delavnice:

 • stik z naročnikom;
 • izdelava scenarija konkretnega procesa;
 • trening 4 veščin moderiranja:
  • umetnost oblikovanja vprašanj,
  • poslušanje z osredotočenostjo na čustva govorca,
  • povzemanje in zapisovanje brez interpretiranja,
  • dajanje povratne informacije (3 stopenjski proces),
 • tehnike in orodja: poudarek ne bo na osvajanju številnih novih tehnik, saj je za moderatorja pomembnejši način njihove uporabe. Izkusili boste: Združevanje po sorodnosti (Affinity Mapping) ali  diagram sorodnosti (Affinity Diagram); Helijeva palica; Možganska nevihta (Brainstorming); H-metoda vrednotenja (H-form); Skupinski miselni vzorec; Plus – Minus – Interesantno (PMI); Igra s hitro žogo (Speed Catch Game, Ball Game); Naključne spodbude (Random Input); Vrtiljak (Carrousel);
 • zadrege moderatorja: težavno obnašanje udeležencev, ki lahko povzroči razpad procesa;
 • 20 do 40-minutne simulacije procesa moderiranja po zgledu procesa na preizkusu za certifikat CPF (Certified Professional Facilitator), zabeležene na video posnetkih;
 • dajanje povratnih informacij o izvedenih simulacijah procesa.

PRIPRAVE

Za uspeh naše delavnice so zelo pomembne priprave na simulacije. Zato boste že pred delavnico opravili določene dejavnosti (stik z naročnikom in priprava izbrane tehnike). Te priprave vam bodo vzele povprečno od 4 do 6 ur v dveh tednih pred delavnico, zelo motiviranim lahko tudi več. Pri pripravah vas bosta usmerjala Vida in Miran s sodelavci.

SIMULACIJE Z VIDEO KAMERO

Vse simulacije bomo posneli z video kamero. S snemanjem želimo nastopajočim omogočiti kasnejšo podrobnejšo analizo in referenco, zato prinesite s sabo USB ključek z vsaj 1,5 GB praznega prostora. Vsi posnetki bodo po delavnici izbrisani.

VODITELJA: Vida  Ogorelec, CPF, in Miran Morano 

Vida in Miran sodelujeta že dalj časa. En od vidnejših sadov njunega sodelovanja je prva delavnica Moderator v akciji, ki sta jo za Društvo moderatorjev Slovenije izvedla v januarju 2016.

Vida Ogorelec je v zadnjih dvajsetih letih načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela v organizacijah in sodelovanja javnosti v javnem sektorju. V prepričanju, da v Sloveniji primanjkuje znanj o moderiranju skupinskih procesov v vseh sektorjih, je od leta 2001 vodila številna moderatorska usposabljanja (uvodne in nadaljevalne delavnice, grafično moderiranje, moderiranje strateškega načrtovanja, vzpostavljanje partnerstev). Leta 2002 je kot prva v Sloveniji pridobila mednarodni certifikat Certified Professional Facilitator.

Miran Morano je izobraževalni trener, predavatelj, moderator in večni učenec. Kot andragoga in sociologa ga najbolj zanimajo procesi vplivanja na spremembe miselnosti in vedenja. Verjame v neskončne zmožnosti ljudi ter razvija načine soustvarjanja sinergije stikov in dotikov. To je tudi slogan njegovega podjetja Tangens, d.o.o.

PRIJAVA IN PLAČILO

Za prijavo kliknite na prijavnico. Prijavo potrdite z vplačilom kotizacije (podatki spodaj); zapolnitev mest v skupini določa vrstni red plačil kotizacij. V skupini bo najmanj 12 in največ 16 udeležencev. Po zaključku delavnice vam bomo poslali račun.

Kotizacija znaša 240 EUR za člane Društva moderatorjev Slovenije s plačano članarino za leto 2018 oziroma 280 EUR za nečlane ter vključuje izvedbo, gradivo, potrdilo o usposabljanju, video posnetek simulacijskega nastopa, napitke med odmori ter kosilo.

Kotizacijo nakažite na Društvo moderatorjev Slovenije, Vodnikova cesta 211, Ljubljana, TRR: SI56 0510 0801 4865 436, ABANKA d.d.; v namen napišite »MvA 2018 za (Priimek in ime udeleženca-ke)«, pri sklicu pa 00-19-01-2018.

ODJAVA

Za vse odpovedi do 10. januarja bomo morali zaračunati administrativne stroške v višini 25 EUR; v primeru odpovedi po 10. januarju pa zadržimo celotno kotizacijo (seveda lahko v obeh primerih sami najdete nadomestilo).

Za dodatne informacije pišite na dogodki@drustvo-moderatorjev.si.

Veselimo se skupnega učenja in raziskovanja!

Vida, Miran in Lara

Save

Save

Save

Save

Save