MODERATOR V AKCIJI: Utrjevanje moderatorskih veščin in kompetenc

Moderatorji v akciji 2016

Moderatorji v akciji 2016

Zaradi premajhnega števila prijav je delavnica ODPOVEDANA.

Ponovno jo bomo organizirali januarja 2018.

3. in 4. februar 2017
Kranj, Hotel Bellevue na Šmarjetni Gori

Udeležba se vam bo obrestovala, če:
– bi radi v varnem okolju utrdili moderatorske veščine?
– vas zanima, kako vas drugi doživljajo kot moderatorja?
– vas skrbi težavno vedenje udeležencev dogodka?
– si želite olajšati stike z naročnikom in odločitve pri oblikovanju procesnega načrta?

Delavnica je namenjena udeležencem uvodne delavnice (Delo moderatorja: vloga, tehnike in veščine) z izkušnjami v moderiranju skupinskih procesov, ki imate željo po nadaljnji strokovni in osebni rasti. Koristila vam bo tudi, če se boste v bodočnosti odločili za pridobitev mednarodnega certifikata za moderatorje (CPF, Certified Professional Facilitator).

Na delavnici boste imeli možnost za poglobitev in trening na uvodni delavnici obravnavanih vsebin.

Prevladujoča metoda dela: izkustveno učenje. V varnem okolju se boste preizkusili v moderatorski vlogi v simuliranih procesih, ki jim bodo sledila povratna sporočila in razgovori z ostalimi udeleženci. Takšen način omogoča ozaveščanje, integracijo in nadgradnjo izkušenj udeležencev.

Vsebina delavnice:
●    stik z naročnikom
●    izdelava scenarija konkretnega dogodka
●    trening 4 veščin moderiranja:
– umetnost oblikovanja vprašanj
– poslušanje z osredotočenostjo na čustva govorca
– povzemanje in zapisovanje brez interpretiranja
– dajanje povratne informacije (3 stopenjski proces)
●    tehnike in orodja: poudarek ne bo na osvajanju številnih novih tehnik, saj je za moderatorja pomembnejši način njihove uporabe. Predstavljene bodo: Združevanje po sorodnosti (Affinity Mapping) ali  diagram sorodnosti (Affinity Diagram); Helijeva palica; Možganska nevihta (Brainstorming); H-metoda vrednotenja (H-form); Skupinski miselni vzorec; Plus – Minus – Interesantno (PMI); Igra s hitro žogo (Speed Catch Game, Ball Game); Naključne spodbude (Random Input); Vrtiljak (Carrousel)
●    zadrege moderatorja (težavno obnašanje udeležencev, ki lahko povzroči razpad procesa)
●    20 do 40-minutne simulacije procesa moderiranja po zgledu procesa na preizkusu za certifikat CPF (Certified Professional Facilitator), zabeležene na video posnetkih
●    dajanje povratnih informacij o izvedenih simulacijah procesa

PRIPRAVE
Za uspeh naše delavnice so zelo pomembne priprave na simulacije. Zato boste že pred delavnico opravili določene dejavnosti (stik z naročnikom in priprava izbrane tehnike). Pri pripravah vam bosta pomagala Vida in Miran s sodelavci.

SIMULACIJE Z VIDEO KAMERO
Vse simulacije bomo posneli z videokamero. S snemanjem želimo nastopajočim omogočiti kasnejšo podrobnejšo analizo in referenco, zato prinesite s sabo USB ključek. Vsi posnetki bodo po delavnici izbrisani.

O VIDI IN MIRANU
Vida Ogorelec je v zadnjih dvajsetih letih načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela v organizacijah in sodelovanja javnosti (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Vodila je prva temeljna usposabljanja za moderiranje v Sloveniji in leta 2002 kot prva v Sloveniji pridobila mednarodni certifikat Certified Professional Facilitator. Je članica Mednarodnega združenja moderatorjev (IAF) in Društva moderatorjev Slovenije.

Miran Morano je izobraževalni trener, predavatelj, moderator in večni učenec. Kot andragoga in sociologa ga najbolj zanimajo procesi vplivanja na spremembe miselnosti in vedenja. Verjame v neskončne zmožnosti ljudi ter razvija načine soustvarjanja sinergije stikov in dotikov. To je tudi slogan njegovega podjetja Tangens, d.o.o.

Vida in Miran sodelujeta že dalj časa. En od vidnejših sadov njunega sodelovanja je prva delavnica Moderator v akciji, ki sta jo izvedla v januarju 2016.

DATUM IN LOKACIJA
Petek, 3. in sobota, 4. februarja 2017 (od 9. do 17. ure) v Hotelu Bellevue na Šmarjetni Gori (Stražišče pri Kranju); http://www.bellevue.si/sl/podjetje/kontakt-in-odpiralni-cas/

PRIJAVA IN PLAČILO

Za prijavo kliknite na prijavnico. Prijavo potrdite z vplačilom kotizacije (podatki spodaj); zapolnitev mest v skupini določa vrstni red plačil kotizacij. V skupini bo najmanj 12 in največ 16 udeležencev. Po zaključku delavnice vam bomo poslali račun.
Kotizacija znaša 260 EUR za člane Društva moderatorjev Slovenije s plačano  članarino 2017 oziroma 300 EUR za nečlane ter vključuje izvedbo, gradivo, potrdilo o usposabljanju, napitke med odmori, namestitev v dvoposteljnih sobah ter obroke v hotelu.

Kotizacijo nakažite na  Društvo moderatorjev, Vodnikova cesta 211, Ljubljana, IBAN SI56 0510 0801 4865 436   (T)   ABANKA d.d.; v namen napišite »MvA 2017 za (Priimek in ime udeleženca-ke)«, pri sklicu pa 00-03-02-2017.
Več informacij: dogodki@drustvo-moderatorjev.si

Save

Save

Save

Save

Save