ABC moderiranja, Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov

Vas izzivajo vprašanja:

Kako moderatorji ustvarijo varno okolje in motivirajo udeležence za aktivno sodelovanje v skupini?

Kateri pristopi povabijo, uravnotežijo in uglasijo različne glasove v skupini?

Kakšne moderatorske tehnike spodbujajo člane skupine k bolj učinkovitemu delu?

V okviru letošnjega svetovnega tedna moderiranja vas vabimo na 1-dnevno uvodno delavnico

ABC moderiranja

Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov

Delavnica je namenjena: vsem, ki se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov ter želijo spoznati pristope, ki jih moderatorska stroka razvija že desetletja in so uporabni za managerje, projektne, timske in druge vodje, vrhunske svetovalce, trenerje, učitelje,… Spoznali in preizkusili boste osnovne modele, tehnike in veščine, ki so uporabni za uspešno načrtovanje in vodenje delavnic, sestankov in izobraževalnih procesov.

Način dela je izrazito izkustven; temelji na simulacijah, ki jim sledijo analitično-teoretične predstavitve in razgovori z udeleženci. Takšen način omogoča konstruktivno integracijo izkušenj udeležencev.

Vsebina delavnice:

Osnove in napotki moderatorjev za uspešno skupinsko delo:

  • Značilnosti, potek in odločanje v skupinskem delu
  • Obvladovanje in uravnoteženje različnih osebnostnih tipov v skupinah
  • Vloga, veščine in tehnike moderatorja

Moderatorske tehnike ustvarjanja varnega prostora, porajanja idej in doseganja soglasja:

  • Ledolomilec (Icebreaker)
  • Zamejitev varnega komunikacijskega prostora (Safe Space)
  • Beseda kroži (Round Robin) in pokovka (Pop Corn)
  • Temeljna skupinska tehnika (NGT, Nominal Group Technique)
  • Razvrščanje po sorodnosti (Affinity Mapping)
  • Vrtiljak (Caroussel)

Datum in lokacija: četrtek, 23. september 2021, od 9. do 17. ure v M hotelu, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Delavnico vodi Vida Ogorelec. Vida je izkušena moderatorka in procesna svetovalka za sodelovanje javnosti. Verjame v moč skupinskega dela in uspehi njenih delavnic to potrjujejo. V zadnjih dvajsetih letih je načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Vodila je prva temeljna usposabljanja za moderiranje v Sloveniji in leta 2002 kot prva v Sloveniji pridobila mednarodna certifikata Certified Professional Facilitator (CPF) in Public Participation Certificate (PPC). Po izobrazbi je univ. dipl. inž. arh. z magistrsko diplomo MFA na Academy of Art College, San Francisco, ZDA.

Prijave: Za vnos svojih podatkov kliknite na prijava. Zapolnitev mest v skupini določa vrstni red plačil kotizacij. V skupini bo najmanj 9 in največ 22 udeležencev. Ob zapolnitvi mest, oziroma najkasneje do 17. septembra 2021, elektronsko potrdimo mesto v skupini. Po zaključku delavnice vam bomo poslali račun.

Kotizacija znaša140 EUR za člane Društva moderatorjev Slovenijes plačano letošnjo članarino oziroma 170 EUR za nečlane ter vključuje izvedbo, gradivo, moderatorski e-priročnik, potrdilo o usposabljanju ter kosilo in napitke med odmori. Kotizacijo nakažite na Društvo moderatorjev Slovenije, Vodnikova cesta 211, Ljubljana, TRR: SI56 6100 0002 6031 461 Delavska hranilnica (pozor, nov račun od julija 2021!).

ODJAVA

Za vse odpovedi do 5. septembra  2021 bomo zaračunali administrativne stroške v višini 25 EUR; v primeru odpovedi po 5. septembru  2021 pa zadržimo celotno kotizacijo (seveda lahko v obeh primerih sami najdete nadomestilo).

Več informacij dobite na http://www.drustvo-moderatorjev.si/ ali da kontaktirate Janka Laha, člana Upravnega odbora Društva moderatorjev Slovenije, drustvo.moderatorjev@gmail.com ali 041 270 472.