Alenka Planinc Rozman

 

  1. Kontaktni podatki
Ime in priimek Alenka Planinc Rozman
e-pošta Alenka.planinc@planinca.si
Spletna stran www.planinca.si
Telefon 041 376 614

 

  1. Sem certificirani profesionalni moderator (CPF) pri Mednarodni zvezi moderatorjev (IAF)da

 

  1. Sem član Mednarodne zveze moderatorjevda

 

  1. Referenčni izvedeni projekti (ko ste nastopili v vlogi moderatorja)

 

Referenca I

Naročnik ali tip naročnika* Ministrstvo
Naziv dogodka/delavnice Postavljanje strategije Slovenije v skladu z EU strategije
Leto izvedbe 2010
Dolžina trajanja moderiranja 1,5 dneva
Število in tip udeležencev 70, vodje oddelkov,sekretarji, minister

 

Referenca II

Naročnik ali tip naročnika* Proizvodno podjetje
Naziv dogodka/delavnice Strategija podjetja
Leto izvedbe 2013
Dolžina trajanja moderiranja 2 dni
Število in tip udeležencev 7 – vodstvo

 

Referenca III

Naročnik ali tip naročnika* Proizvodno podjetje
Naziv dogodka/delavnice Razjasnitev vlog in odgovornosti posameznikov in oddelkov
Leto izvedbe 2015
Dolžina trajanja moderiranja 1 dan
Število in tip udeležencev 18, vodstvo in srednji managment

 

Referenca IV

Naročnik ali tip naročnika* Storitveno podjetje (invalidsko podjetje)
Naziv dogodka/delavnice Izboljšanje procesov v podjetju
Leto izvedbe 2014-2015
Dolžina trajanja moderiranja 2 dni
Število in tip udeležencev 23, predstavniki vseh zaposlenih, tudi gluhi in naglušni

 

Referenca V

Naročnik ali tip naročnika* Storitveno podjetje
Naziv dogodka/delavnice Pregled leta 2014 in načrti za naprej
Leto izvedbe 2014
Dolžina trajanja moderiranja 2 dni
Število in tip udeležencev 24, vsi zaposleni

*Navedete lahko bodisi konkretnega naročnika (z nazivom) ali tip naročnika (npr. javni zavod, malo podjetje, šola, muzej, zdravstvena ustanova…)

 

  1. Usposabljanja v zvezi z moderiranjem (navedite 5 za vas ključnih usposabljanj v podporo moderatorskim kompetencam, kot jih navaja Mednarodna zveza moderatorjev)

Usposabljanje 1

 

Naziv Pinpoint Facilitation Technique Workshop, Pinpoint
Izvajalec Pinpoint Facilitation Limited
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2004, 2 dni
Pridobljene ključne kompetence –      Uporaba učinkovitih veščin sodelovanja in medosebnega komuniciranja-      Prepoznavanje in spoštovanje raznolikosti, zagotavljanje vključenosti

–      Spodbujanje skupinske ustvarjalnosti

Usposabljanje 2

Naziv Facilitating dialoguePlanning in the Flow of Change Facilitator Guide
Izvajalec Društvo Moderatorjev SlovenijeVida Ogorelec, CPF

dr. Suzanne W. Catana

Leto izvedbe in dolžina trajanja 2010-2011, 4 dni
Pridobljene ključne kompetence –      Priprava in prilagoditev procesa po meri naročnika-      Načrtovanje časa in priprava okolja za podporo procesa

–      Izbira jasnih metod in postopkov

–      Vodenje skupine z jasnimi metodami in postopki

Usposabljanje 3

 

Naziv E-learning, Ingrid Bens, marec 2011
Izvajalec Društvo Moderatorjev Slovenije
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2011
Pridobljene ključne kompetence –      Ravnanje s konflikti v skupini-      Učinkovito vodenje procesov

–      Vodenje skupine k soglasnemu mnenju in želenim rezultatom

Usposabljanje 4

 

Naziv Konference IAF
Izvajalec International Association of Facilitators
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2004, 2006, 2007, 9 dni
Pridobljene ključne kompetence –      Skrb za temeljno znanje (védenje)-      Izgradnja lastne zbirke fasilitacijskih metod in postopkov

–      Skrb za profesionalen/strokoven odnos in ugled

Usposabljanje 5

 

Naziv NLP PraktikNLP Master Praktik

NLP Coach

Poslovni coaching

Izvajalec Glotta Nova
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2002 – 2012, 60 dni
Pridobljene ključne kompetence –      Ravnanje s konflikti v skupini-      Učinkovito vodenje procesov

–      Uporaba učinkovitih veščin sodelovanja in medsebojnega komuniciranja

–      Urjenju v samoocenjevanju in samozavedanju

 

  1. Drugo (opcijsko) – pomembno za profesionalno predstavitev

Alenka Planinc Rozman, univ.dipl. sociolog družboslovne informatike. Dolgoletne izkušnje imam kot vodja projektov in timov v mednarodnih in slovenskih podjetjih predvsem na področjih raziskovanja trga, razvoja informacijske tehnologije za prodajo, marketinga, financ in logistike ter projektov geoinformatike. Zadnjih 10 let delam v podjetju plAnincA v različnih vlogah – moderator, coach, trener.