ZBOR DRUŠTVA TER VOLITVE VODSTVA 2018 – 2021

REDNI ZBOR DUŠTVA MODERATORJEV bo 27. januarja 2018, Ljubljana, lokacija Danfoss Trata (Ulica Jožeta Jame 16, Ljubljana

  • od 10.00 h – 14.00 h
  • POZOR: vhod je skupinski, s kartico, zato prosimo za točnost; hvala!

Dnevni red:

  1. Moderiran vključevalen pregled aktivnosti društva v obdobju 2014 – 2018
  2. Pregled poročila o delu društva v 2017 in usmeritve za 2018
  3. Odmor z malico
  4. Volitve novega vodstva društva (več o postopku ter evidentiranju kandidatov si preberite tukaj)
  5. Nazdravitev novi vodstveni ekipi

Pogoj za aktivno sodelovanje na zboru je plačana članarina za 2018.

 

Več o volitvah:

Iščemo novo zagreto ekipo za vodenje društva 2018 – 2021!

 

Tekoči upravni odbor si iskreno želi nove, idealno pomlajene ekipe, ki bo delovala skladno s soustvarjalnim in dialoškim duhom društva ter našo živahno skupnost, uradno članico International Association of Facilitators, krmilila še naprej skladno s cilji in vrednotami  ter statutom društva

Upravni odbor prisluhne potrebam članov, potrebam strokovne moderatorske skupnosti ter potrebam širše družbe ter v skladju s tem usmerja društvene aktivnosti.

Koga iščemo?

Iščemo posameznike, ki so pripravljeni vložiti namen, energijo, znanje in čas v vodenje društva in društvenih aktivnosti; za obdobje 3 let, skladno s statutom, sprejetim leta 2015 (dobite ga na članskih straneh društva).

V tekočem mandatu smo posamezni člani upravnega odbora v povprečju za prostovoljsko, neplačano a zelo hranljivo delo društva porabili od 4 do 8 ur mesečno.

Delo člana UO je tako individualno (posodabljanje spletnih strani in socialnih omrežij, administrativno vodenje poslovanja društva vključno z izdajanjem računom in negovanjem zdravih financ,  kontakti s člani za posamične aktivnosti, pošiljanje novičnikov in odgovarjanje na maile ter pobude, virtualno in v živo sodelovanje z mednarodno IAF-skupnostjo …) kot tudi ekipno (okoli 5 – 7 sej upravnega odbora letno, spremljanje mesečnih srečanj in drugih izobraževanj, projektna angažiranost, skype seje za zagon posamičnih projektov …).

Nadvse si želimo, da se prijavijo ljudje, ki »dihajo« temeljne vrednote društva: iskrenost, odkritost,  nepristranskost, poslušanje, strokovnost, sodelovanje in sinergije.

Več o pristojnostih si preberite tudi v statutu društva.

Kaj imate od tega, če ste v vodstevnih organih društva?

Aktivno soustvarjanje programa društva, veselje ob dobrem sodelovanju, nova znanja in poznanstva. V zadnjih letih smo imeli člani UO povečini plačano tudi članarino v International Association of Facilitators.

 

…. Ena, dva, tri … GREMO!

V skladu z 19. členom Statuta Društva moderatorjev Slovenije (DMS) je upravni odbor DMS na svoji seji 3. 10. 2017 sprejel

SKLEP O 
POTEKU VOLITEV v organe DMS za mandatno obdobje 2018 – 2021

 1. Za volitve v organe DMS bodo izvedene naslednje dejavnosti:

AKTIVNOST IZVAJALEC ROK
a. Elektronsko evidentiranje kandidatov Člani, simpatizerji DMS 15. 11. 2017
b. Akcija se začne: preverba interesa evidentiranih kandidatov Volilni tim DMS, kandidati za predsednika 11. 12. 2017
c. Priprave na volitve – dialog kandidatov, eventuelno oblikovanje miniekip/list, snovanje programov … Predsedniki s kandidati, člani DMS 11. 12. 2017 -27. 1. 2018
d. Izvolitev organov na zboru članov DMS Člani DMS 27. 1.  2018

Dejavnosti se začnejo 6. oktobra 2017 z obvestilom članom in objavo elektronskega evidentiranja kandidatov.

2. V skladu s 14. členom Statuta DMS se voli v naslednje organe: predsednik, upravni odbor (5 članov) in nadzorni odbor (predsednik in dva člana). Članstvo v upravnem in nadzornem odboru se izključujeta. Mandat organov društva je tri leta.

3. Volitvene dejavnosti potekajo v več fazah:

(1) V prvi fazi lahko vsakdo (član ali simpatizer)  evidentira sebe ali katerokoli drugega člana v organe DMS na tej povezavi.

Vsi člani imajo s plačano članarino imajo dostop do googledrive tabele s pregledom evidentiranih kandidatov  na spletni strani za člane, dostopni z geslom.

P.S. Če ste član in ste pozabili geslo za dostop do članskih spletnih strani – ali če potrebujete kake druge informacije v zvezi z volilnimi postopki – pišite na info@drustvo-moderatorjev.si

(2) V drugi fazi se preveri pristanek kandidatov na kandidaturo.
Kdor pristane in ima plačano tekočo članarino, postane kandidat.

(3) V tretji fazi kandidati oblikujejo program, se dogovarjajo o potencialnem sodelovanju (v zaključnih postopkih volitvenih dejavnosti lahko kandidati nastopijo bodisi posamično ali kot miniekipe – dvojice ali trojice, ki prepoznajo sinergijsko moč medsebojnega sodelovanja).

(4) Na rednem zboru članov, ki bo 27. 1. 2018 (sobota) v Ljubljani, predvidoma nekje med 10. in 16. uro, člani društva izberejo optimalno ekipo za vodenje društva v nadaljnjem triletnem obdobju.

4. Volilni tim DMS do izvolitve organov sestavljajo: Tone Lesnik, predsednik, ter članici Anja Kranjc in Helena Matoh. Volilni tim izvaja in vodi postopke, navedene v 1. točki tega sklepa, ter o njih poroča upravnemu odboru DMS. Član volilnega tima je lahko tudi kandidat za prihodnji upravni ali nadzorni odbor; v tem primeru bo volilni tim dobil novega člana.

5. Vse navedbe v moškem spolu veljajo tudi za ženski spol.

6. Sklep se objavi na spletni strani in elektronsko pošlje vsem članom.

 

Ljubljana, 5. oktober 2017

Predsednica DMS

Mag. Marjeta Novak, Certified professional Facilitator

info@drustvo-moderatorjev.si