Protected: Letni zbori članov

Dostop do članskih strani imajo člani s plačano članarino za tekoče leto.  Geslo za tekoče leto dobite skupaj z računom za plačano članarino.