Marjeta Novak, CPF

 1. Kontaktni podatki
Ime in priimek Marjeta Novak
e-pošta marjeta.novak@humus.si
Spletna stran www.humus.si
Telefon 040 620 427

 

 1. Sem certificirani profesionalni moderator (CPF) pri Mednarodni zvezi moderatorjev (IAF)da

 

 1. Sem član Mednarodne zveze moderatorjevda

 

 1. Referenčni izvedeni projekti (ko ste nastopili v vlogi moderatorja)

 

Referenca I

Naročnik ali tip naročnika* United World Colleges Organization
Naziv dogodka/delavnice Moderiranje strateške delavnice: »A community greater than its parts: bridging UWC constituencies through outreach«
Leto izvedbe 2010
Dolžina trajanja moderiranja 3 dni in pol
Število in tip udeležencev 36 udeležencev – vodij obštudijskih programov s 13 kolidžev s 4 celin (lokacija delavnice: Devin, Italija)

 

Referenca II

Naročnik ali tip naročnika* Mednarodna banka
Naziv dogodka/delavnice Sinhronizacija vodstvenega tima
Leto izvedbe 2013
Dolžina trajanja moderiranja 2.5 dneva
Število in tip udeležencev 18 članov vodstvenega tima (nivo tik pod upravo)

 

Referenca III

Naročnik ali tip naročnika* InnovativeCommunications, Združenje Manager, Društvo moderatorjev Slovenije ter Center arhitekture
Naziv dogodka/delavnice Konferenca Od inovacije do inspiracije
Leto izvedbe 2014
Dolžina trajanja moderiranja 1 dan
Število in tip udeležencev 110 ljudi iz gospodarskega, izobraževalnega in nevladnega sektorja: vodje, inovatorji, kadrovski delavci

 

Referenca IV

Naročnik ali tip naročnika* Univerza
Naziv dogodka/delavnice Serija moderiranih dogodkov in usposabljanj za celostno večdeležniško izboljševanje kakovosti – z uporabo metodologij participativnega vodenja ter appreciative inquiry
Leto izvedbe 2014 – 2015
Dolžina trajanja moderiranja od 5 ur do 2 dneva; skupno 10 dni
Število in tip udeležencev večdeležniška srečanja: zaposleni na univerzi (učitelji in raziskovalci, podporne službe ter predstavniki sedeža univerze) v sodelovanju s študenti

 

Referenca V

Naročnik ali tip naročnika* Regionalne lokalne akcijske skupine (4 v 4 različnih slovenskih regijah)
Naziv dogodka/delavnice Partnerska priprava strateških podlag za črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike ter programa razvoja podeželja v finančni perspektivi do 2020
Leto izvedbe 2015
Dolžina trajanja moderiranja 1 do 3 poldnevne delavnice
Število in tip udeležencev od 12 do 50: podjetniki, lokalna samouprava, skupnostni voditelji, agenti sprememb, nevladne organizacije

 

 

*Navedete lahko bodisi konkretnega naročnika (z nazivom) ali tip naročnika (npr. javni zavod, malo podjetje, šola, muzej, zdravstvena ustanova…)

 

 1. Usposabljanja v zvezi z moderiranjem (navedite 5 za vas ključnih usposabljanj v podporo moderatorskim kompetencam, kot jih navaja Mednarodna zveza moderatorjev)

 

Usposabljanje 1

 

Naziv Serija temeljnih moderatorskih usposabljanj, organiziranih s strani Društva moderatorjev Slovenije:temelji moderiranja, napredne moderatorske veščine, grafično moderiranje, strateško načrtovanje
Izvajalec Vida Ogorelec, CPFSuzanne Winbauer Catana (ZDA)Ingrid Bens (Kanada) in Darja Zorko Mencin (kombinacija usposabljanja online ter interaktivne delavnice)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2004 – 2010; trajanje od 1 dan do 3 dni (skupno 13 dni)
Pridobljene ključne kompetence
 • vodenje celotnega moderatorskega procesa: od partnerskega ugotavljanja potreb in ciljev z naročnikov do zasnove procesa z izborom ustreznih metodologij in tehnik, vodenja procesa in skupine proti uporabnim rezultatom, beleženja ter oblikovanja poročila o rezultatih procesa
 • širok razpon moderatorskih metodologij in tehnik

 

Usposabljanje 2

Naziv serija usposabljanj za participativno vodenjeArt of Participatory Leadership: Belgija 2008, Hrvaška 2010, Bolgarija 2013 in 2014, Slovenija 2012-2015, Velika Britanija 2015
Izvajalec mreža Art of Hosting Conversations That Matter (www.artofhosting.org )
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2007 – 2015; 6x po 3 dni ter 2x po 7 dni (skupno 32 dni)
Pridobljene ključne kompetence
 • ustvarjanje in vzdrževanje sodelovalnega okolja – od prvega stika z naročnikom do konca projekta-       pristopi, načela, metodologije in tehnike v podporo samoorganiziranju-       metodologije in tehnike za vodenje velikih skupin (konference, kongresi, gospodarski vrhovi …)
 • globlje razumevanje skupinske dinamike ter ustreznih moderatorskih odzivov s ciljem maksimiziranja modrosti v skupini, idej in zavezanosti za prenos v prakso
 • kompetence somoderiranja (2 ali več moderatorjev) – od uskladitve, zasnove do izvedbe in zaključka procesa
 • stik z najsodobnejšimi pristopi v profesiji: Cynefin (Dave Snowden), Teal Organizations (Frederic Laloux) …

 

 

Usposabljanje 3

 

Naziv serija usposabljanj za uporabo metodologije afirmativnega razvijanja notranjih moči – Appreciative Inquiry
Izvajalec British Council (12 dni); IEDC Bled (1 dan; izvajalec dr. Ron Fry); Corporation for Positive Change (2 dni; izvajalka Diana Weatney); Društvo moderatorjev Slovenije (3 dni; izvajalka Mary Alice Arthur)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2008 – 2015; 18 dni
Pridobljene ključne kompetence
 • afirmativni (pozitivni, na notranjih močeh temelječ) pristop k vodenju sprememb, uporaben tako za krajše sestanke kot večletne procese sprememb
 • metodologija in tehnike, ki uspešno presegajo rekreativno jamranje

 

Usposabljanje 4

 

Naziv serija usposabljanj za metodologijo Bohmovega dialoškega procesa ter komunikacije v krogu
Izvajalec dr. Kazuma Matoba (Univerza Witten), Glenna Gerard (soavtorica knjige Dialogue), Christina Baldwin in Ann Linnea (avtorici The Circle Way); Virginia Coyle (soavtorica The Council Way)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2005 – 2015; skupno 35 dni usposabljanj
Pridobljene ključne kompetence
 • dialoška notranja drža, ki vzdrži tudi v napetih ter konfliktnih situacijah
 • tehnike inoviranja, naslavljanja globljih in/ali subtilnih konfliktov, doseganja soglasja
 • kompetence globokega slišanja – sebe, drugih in celote
 • ponotranjen arhetip kroga kot prispodobe za partnersko sodelovanje

 

Usposabljanje 5

 

Naziv serija usposabljanj za certificirano trenerko povezovalne komunikacije pri Center for nonviolent communication v ZDA (CNVC)
Izvajalec certificirani trenerji (ZDA – mdr. avtor koncepta dr. Marshall Rosenberg), Velika Britanija, Švedska, Francija
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2006 – 2015; skupno več kot 100 dni usposabljanj v tujini
Pridobljene ključne kompetence
 • tehnike afirmativnega reševanja konfliktov med udeleženci-       tehnike mediacije
 • ohranjanje osebne osrediščenosti ter konstruktivne podpore skupini (tudi v vročih konfliktnih situacijah)

 

 1. Drugo (opcijsko) – pomembno za profesionalno predstavitev

 

Poleg moderatorske podpore zaključenim manjšim skupinam imam kompetence, reference in strast za interaktivno delo z velikimi skupinami (50 – 300 ali več udeležencev) – oživljanje kongresov, konferenc ipd. Sem tudi predsednica Društva moderatorjev ter slovenska predstavnica mreže Art of Hosting Conversations That Matter. Moderiram enako kakovostno v slovenskem in angleškem jeziku (univ. dipl. iz angleščine).