Janko Lah

 

  1. Kontaktni podatki
Ime in priimek Janko LAH
e-pošta janko.lah@agora.si
Spletna stran www.agora.si
Telefon 041 270 472

 

  1. Sem certificirani profesionalni moderator (CPF) pri Mednarodni zvezi moderatorjev (IAF)

ne

 

  1. Sem član Mednarodne zveze moderatorjev

da

 

  1. Referenčni izvedeni projekti (ko ste nastopili v vlogi moderatorja)

Referenca I

Naročnik ali tip naročnika Območna obrtno podjetniška zbornica
Naziv dogodka/delavnice Razvoj komuniciranja in sodelovanja
Leto izvedbe 2011-2013
Dolžina trajanja moderiranja trikrat po 3 dni
Število in tip udeležencev 38 udeležencev v 3 skupinah – zaposleni, samostojni podjetniki in vodje v malih podjetjih

 

Referenca II

Naročnik ali tip naročnika Območna obrtno podjetniška zbornica
Naziv dogodka/delavnice Razvoj vodenja
Leto izvedbe 2011-2015
Dolžina trajanja moderiranja trikrat po 4 dni
Število in tip udeležencev 34 udeležencev v 3 skupinah – zaposleni, samostojni podjetniki in vodje v malih podjetjih

 

Referenca III

Naročnik ali tip naročnika* Javno podjetje
Naziv dogodka/delavnice Kako dosežem kar želim?
Leto izvedbe 2011
Dolžina trajanja moderiranja 1 dan
Število in tip udeležencev 22 zaposlenih v zdravstveni negi

 

Referenca IV

Naročnik ali tip naročnika Zasebno IT podjetje
Naziv dogodka/delavnice Kako sebe in druge okrepim
Leto izvedbe 2013
Dolžina trajanja moderiranja 4 ure
Število in tip udeležencev 20 zaposlenih

 

Referenca V

Naročnik ali tip naročnika Zasebna družba v energetiki
Naziv dogodka/delavnice Skupina zmore več
Leto izvedbe 2013
Dolžina trajanja moderiranja 5 večurnih srečanj z vodjem in člani skupine
Število in tip udeležencev 11 zaposlenih

 

  1. Usposabljanja v zvezi z moderiranjem 

 

Usposabljanje 1

Naziv Serija različnih moderatorskih usposabljanj DMS: temelji moderiranja; strateško načrtovanje; obvladovanje sebe v konfliktnih situacijah; ProAction Cafe; mesečna srečanja;…

 

Izvajalec Društvo moderatorjev Slovenije: Vida Ogorelec; Bojan Žnidaršič; Robert Kržišnik; Marjeta Novak;…

 

Leto izvedbe in dolžina trajanja 2002 – 2015; skupaj več kot 15 dni
Pridobljene ključne kompetence Načrtovanje skupinskih procesov

Ustvarjanje in vzdrževanje sodelovalnega okolja

Vodenje skupine

Razvoj osebnega strokovnega znanja

Vzor pozitivnega in profesionalnega odnosa

 

Usposabljanje 2

Naziv NLP Trener    (NLP=Nevrolingvistično programiranje)
Izvajalec Andragoški center Slovenije
Leto izvedbe in dolžina trajanja 1996 – 2002; 51 dni (skupno 435 ur)
Pridobljene ključne kompetence Ustvarjanje sodelovalnih odnosov

Načrtovanje skupinskih procesov

Ustvarjanje in vzdrževanje sodelovalnega okolja

Vodenje skupine

Razvoj osebnega strokovnega znanja

Vzor pozitivnega in profesionalnega odnosa

 

Usposabljanje 3

Naziv Podiplomski študij iz družinske dinamike
Izvajalec Medicinska fakulteta UL, Katedra za psihiatrijo
Leto izvedbe in dolžina trajanja študijsko leto 1997/1998
Pridobljene ključne kompetence Razvoj osebnega strokovnega znanja

Vzor pozitivnega in profesionalnega odnosa

 

Usposabljanje 4

Naziv Usposabljanja za voditelja sistemskih postavitev
Izvajalec Status Quo Vadis, Zagreb
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2011; 20 dni usposabljanj (skupno 200 ur)
Pridobljene ključne kompetence Ustvarjanje sodelovalnih odnosov

Načrtovanje skupinskih procesov

Ustvarjanje in vzdrževanje sodelovalnega okolja

Vodenje skupine

Razvoj osebnega strokovnega znanja

Vzor pozitivnega in profesionalnega odnosa

 

Usposabljanje 5

Naziv Modeliranje poslovnih procesov
Izvajalec GZS-CPU
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2012; 6 dni (50 ur)
Pridobljene ključne kompetence Načrtovanje skupinskih procesov

Vodenje skupine

Razvoj osebnega strokovnega znanja

 

  1. Drugo (opcijsko) – pomembno za profesionalno predstavitev

 

Kot solastnik in direktor podjetja imam tudi managerske izkušnje, podjetniškega svetovanja ter pospeševanja razvoja odraslih in organizacij. Imam odličen pregled hitrorastočih slovenskih podjetij, saj več let sodelujem v pripravah in izboru za Zlato Gazelo Slovenije. Imam večletne izkušnje so-delovanja v organih in izvajanju aktivnosti Društva moderatorjev in NLP Slovenije ter vodenju Jadralnega kluba Odisej.

Imam izkušnje in usposabljanja za model poslovne odličnosti EFQM ter učitelja jadranja.