Moderiranje (facilitiranje) skupinskega odločanja

V četrtek, 19. aprila 2018 (od 9.00 do 16.00) vas vabimo na 1-dnevno delavnico na temo moderiranja (facilitiranja) skupinskega odločanja (Facilitating group decision making).

 

Delavnico bo  vodila dr. Sue Catana iz ZDA, izkušena facilitatorka in ustanoviteljica mednarodno priznanega svetovalnega podjetja The Facilitation Center

Moderiranje (facilitiranje) procesa skupinskega odločanja je ena od ključnih nalog, ki jih moderator (facilitator) nudi skupinam – in tudi ena izmed najbolj zahtevnih, saj se v tej konvergentni fazi skupinskega procesa srečujejo številni interesi, vrednote in pričakovanja.

Delavnica je namenjena vsem, ki:

 • so se že usposabljali za moderiranje skupinskih procesov in želijo nadgraditi svoje znanje
 • imajo izkušnje z moderiranjem skupinskih procesov in želijo spoznati učinkovite pristope za skupinsko odločanje

 

Vsebina delavnice:

Udeleženci boste spoznali različne metode za odločanje o prednostnih nalogah, strategije za pomoč skupini pri jasni opredelitvi odločitve, njenem kontekstu, vplivu in potencialnih rezultatih. Na podlagi konkretnih primerov  (case examples) boste lahko preučili, kako predpostavke in vrednote vplivajo na odpor ali podporo odločanju. Predstavljen bo tudi strukturiran model za dosego soglasja pri odločanju v skupini.

 

Učni cilji – udeleženci bodo:

 • pridobili osnovno razumevanje, kako osebne vrednote znotraj skupine vodijo v ločevanje ali skladnost okrog odločitve
 • dobili praktično izkušnjo skupinskega postopka odločanja  z »delom skozi« skupinski postopek odločanja
 • se naučili moderatorskih metod in procesov za zbiranje podatkov, določitev prioritetnih možnosti, opredelitev rezultatov in doseganje soglasja
 • se naučili uporabljati metode in procese za odločanje v skupini

Način dela: Udeleženci bodo opredelili teme za odločanje, ki bodo služile kot primeri za sprejemanje skupinskih odločitev. Skozi proces bodo nato predstavljene nekatere procesne tehnike, ki se jih bodo udeleženci naučili na delavnici. Udeleženci bodo:

 • opredelili želene rezultate posameznih izbranih odločitev
 • identificirali podatke, ki so potrebni za sprejem z »informacijami podprte« odločitve, vključno s parametri odločanja, časovno usklajenostjo, temeljnimi vrednotami in omejitvami
 • sodelovali v aktivnostih, preko katerih se bodo lahko naučili, kako moderirati (facilitirati) proces opredelitve odločitvenih možnosti in prednostnih nalog
 • z uporabo strukturiranega moderatorskega procesa vadili, kako opredeliti in uglasiti različne potrebe v skupini
 • uporabili enega ali več procesnih modelov za poenotenje glede poteka odločanja

Delovni jezik izobraževanja bo angleščina (delavniško delo v majhnih skupinah pa je lahko v slovenščini oziroma v jeziku, ki ga razumejo vsi znotraj majhne skupine).

Delavnico vodi dr. Sue Catana

Dr. Sue Catana je izkušena facilitatorka, ki že od leta 1993 sodeluje in pomaga na stotinam podjetij, javnim in neprofitnim organizacijam. Kot Master Facilitator vodi procese za reševanje visoko tveganih, konfliktnih problemov na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodnih ravneh. Pomaga posameznikom na vodstvenih položajih in na operativnih nivojih pri razvijanju njihovih vodstvenih veščin in kompetenc. Organizacije uporabljajo njene dinamične, interaktivne in po meri zasnovane procese za opredelitev in reševanje problemov, team-building, strateško načrtovanje, organizacijske spremembe in  razvoj vodenja. Je tudi predsednica lokalne Chamber of Commerce in aktivna članica Rotary International – Glens Falls Club.

Sue je tudi zaslužna, da se je moderatorsko polje v Sloveniji na začetku svojega delovanja dobro utrdilo in pridobilo standarde najvišje kakovosti. V začetnem obdobju delovanja Društva moderatorjev Slovenije je ravno Sue bistveno doprinesla  k razvoju stroke in krepitvi moderatorskih veščin.

Društvo je do sedaj s Sue izvedlo že 6 usposabljanj, tako iz temeljnih kot tudi naprednih moderatorskih večin. Veščine, ki jih je Sue učila, so bile širokega razpona, od vodenja celotnega moderatorskega procesa, tj. partnerskega ugotavljanja potreb in ciljev z naročnikom in zasnove procesa z izborom ustreznih metodologij in tehnik, do učenja različnih metod za vodenje procesa in skupine proti uporabnim rezultatom. Učila nas je, kako strukturirati proces da bomo lažje definirali problem, prioritiziranja in skupinskega odločanja, kot tudi beleženja rezultatov  procesa.  Bistvo Suinega dela je dialog, kar je bila posebna tema tudi ene izmed njenih delavnic pri nas – kako z dialogom podpreti organizacijske spremembe.

Skoraj nemogoče je ujeti cel spekter znanja in veščin ter posameznih metod, ki jih Sue podaja udeležencem delavnic, zato smo res veseli, da bo spet delila svoje znanje in izkušnje z nami.

 

Datum: četrtek, 19. april 2018 (od 9.00 do 16.00)

 

Lokacija: Mladi zmaji Zalog, Zaloška 220, Ljubljana

 

Prijave: Prijave sprejemamo do 12. aprila oz. do zapolnitve mest, v kolikor se ta zapolnijo prej aprila 2018. Za prijavo kliknite na prijavnico in jo izpolnite. Prijavo potrdite z vplačilom kotizacije (podatki spodaj); zapolnitev mest v skupini določa vrstni red plačil kotizacij. V skupini bo najmanj 12 in največ 20 udeležencev.  Po zaključku delavnice vam bomo poslali račun.

 

Kotizacija znaša:

 • 150 EUR za člane Društva moderatorjev Slovenije s plačano letošnjo članarino oziroma
 • 180 EUR za nečlane

Znesek kotizacije vključuje izvedbo delavnice, gradivo, potrdilo o udeležbi ter lahko kosilo.

Kotizacijo nakažite na Društvo moderatorjev Slovenije, Vodnikova cesta 211, Ljubljana, IBAN SI56 0510 0801 4865 436; ABANKA d.d. V namen napišite »Delavnica 19.4. – Priimek in ime udeleženca-ke«, za model vpišite »00«, pri sklicu pa navedite »19-04-2018«.

 

Odjave:

 • za odpovedi do 12. aprila bomo morali zaračunati administrativne stroške v višini 30 EUR;
 • v primeru odpovedi po 12. aprilu 2018 pa zadržimo celotno kotizacijo (seveda lahko v obeh primerih sami najdete nadomestilo).