ABC moderiranja, Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov

Vas izzivajo vprašanja:

Kako moderatorji ustvarijo varno okolje in motivirajo udeležence za aktivno sodelovanje v skupini?

Kateri pristopi povabijo, uravnotežijo in uglasijo različne glasove v skupini?

Kakšne moderatorske tehnike spodbujajo člane skupine k bolj učinkovitemu delu?

V okviru letošnjega svetovnega tedna moderiranja vas vabimo na 1-dnevno uvodno delavnico

ABC moderiranja

Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov

Delavnica je namenjena: vsem, ki se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov ter želijo spoznati pristope, ki jih moderatorska stroka razvija že desetletja in so uporabni za managerje, projektne, timske in druge vodje, vrhunske svetovalce, trenerje, učitelje,… Spoznali in preizkusili boste osnovne modele, tehnike in veščine, ki so uporabni za uspešno načrtovanje in vodenje delavnic, sestankov in izobraževalnih procesov.

Način dela je izrazito izkustven; temelji na simulacijah, ki jim sledijo analitično-teoretične predstavitve in razgovori z udeleženci. Takšen način omogoča konstruktivno integracijo izkušenj udeležencev.

Vsebina delavnice:

Osnove in napotki moderatorjev za uspešno skupinsko delo:

  • Značilnosti, potek in odločanje v skupinskem delu
  • Obvladovanje in uravnoteženje različnih osebnostnih tipov v skupinah
  • Vloga, veščine in tehnike moderatorja

Moderatorske tehnike ustvarjanja varnega prostora, porajanja idej in doseganja soglasja:

  • Ledolomilec (Icebreaker)
  • Zamejitev varnega komunikacijskega prostora (Safe Space)
  • Beseda kroži (Round Robin) in pokovka (Pop Corn)
  • Temeljna skupinska tehnika (NGT, Nominal Group Technique)
  • Razvrščanje po sorodnosti (Affinity Mapping)
  • Vrtiljak (Caroussel)

Datum in lokacija: četrtek, 10. oktober 2019 (od 9. do 17. ure) v prostorih Zavod Mladi zmaji Zalog, Zaloška 220, Ljubljana.

Opomba 9. 9. 2019: Zaradi velikega števila prijavljenih smo razpisali še en termin in sicer 9. 10. 2019. Vsi, ki ste se registrirali od 4.9. dalje imate možnost udeležbe na dodatnem terminu 9. 10. 

Delavnico vodi Vida Ogorelec. Vida je izkušena moderatorka in procesna svetovalka za sodelovanje javnosti. Verjame v moč skupinskega dela in uspehi njenih delavnic to potrjujejo. V zadnjih dvajsetih letih je načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Vodila je prva temeljna usposabljanja za moderiranje v Sloveniji in leta 2002 kot prva v Sloveniji pridobila mednarodna certifikata Certified Professional Facilitator (CPF) in Public Participation Certificate (PPC). Po izobrazbi je univ. dipl. inž. arh. z magistrsko diplomo MFA na Academy of Art College, San Francisco, ZDA.

Prijave: Za vnos svojih podatkov kliknite na prijavnica. Zapolnitev mest v skupini določa vrstni red plačil kotizacij. V skupini bo najmanj 12 in največ 16 udeležencev. Ob zapolnitvi mest, oziroma najkasneje do 1. oktobra 2019, elektronsko potrdimo mesto v skupini. Po zaključku delavnice vam bomo poslali račun.

Opomba 9. 9. 2019: Zaradi velikega števila prijavljenih smo razpisali še en termin in sicer 9. 10. 2019. Vsi, ki ste se registrirali od 4.9. dalje imate možnost udeležbe na dodatnem terminu 9. 10. 

Opomba 4. 9. 2019: Vsa mesta so že zasedena in smo uvedli čakalno listo. V kolikor kdo od prijavljenih odpove ali ne plača v roku in se bo kakšno mesto sprostilo, bomo v skupino povabili udeležence s čakalne liste (po vrstnem redu glede na čas prijave).

Kotizacija znaša 140 EUR za člane Društva moderatorjev Slovenije s plačano letošnjo članarino oziroma 170 EUR za nečlane ter vključuje izvedbo, gradivo, moderatorski e-priročnik, potrdilo o usposabljanju ter kosilo in napitke med odmori. Kotizacijo nakažite na Društvo moderatorjev Slovenije, Vodnikova cesta 211, Ljubljana, TRR: SI56 0510 0801 4865 436, Abanka d.d.

ODJAVA

Za vse odpovedi do 1. oktobra  2019 bomo morali zaračunati administrativne stroške v višini 25 EUR; v primeru odpovedi po 1. oktobru  2019 pa zadržimo celotno kotizacijo (seveda lahko v obeh primerih sami najdete nadomestilo).

Več informacij dobite na http://www.drustvo-moderatorjev.si/ ali da kontaktirate Primoža Kočarja, člana Upravnega odbora Društva moderatorjev Slovenije, dogodki@drustvo-moderatorjev.si  ali 031 311 225.