Dobrodošli na spletni strani Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

Moderator (angl. facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo moderatorskih metod, tehnik, znanj in veščin ustvari in vodi soustvarjalne procese, ki skupini ali organizaciji pomagajo do zastavljenega cilja po načelih dialoške, vključujoče, konstruktivne in k skupnemu dobremu usmerjene komunikacije.

Cilji društva so:

 • razvijati moderatorske kompetence,
 • krepiti prepoznavnost moderiranja kot discipline, ki prispeva k učinkovitejšemu delu skupin in organizacij  ter reševanju kompleksnih problemov,
 • spodbujati mreženje med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejojo namen, cilji ter vrednote društva.

Če želite postati naš član, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo .

 

AKTUALNO

 

 

REDNI ZBOR DUŠTVA MODERATORJEV ter izbor nove vodstvene ekipe 2018 – 2021:

Dnevni red:

 1. Moderiran vključevalen pregled aktivnosti društva v obdobju 2014 – 2018
 2. Pregled poročila o delu društva v 2017 in usmeritve za 2018
 3. Odmor z malico
 4. Volitve novega vodstva društva (več o postopku ter evidentiranju kandidatov si preberite tukaj)
 5. Nazdravitev novi vodstveni ekipi

Pogoj za aktivno sodelovanje na zboru je plačana članarina za 2018.

KLUBSKO SREČANJE:

 • Ponedeljek, 12. februarja 2018: Metoda jasnitvenega kroga

Jasnitveni krog (Clearness Committee) je 350 let stara metoda, v kateri manjši krog ljudi pomaga fokusni osebi razjasniti dileme, izzive, večja vprašanja …; in sicer tako, da v vodenem procesu postavlja zgolj odprta vprašanja, prosta slehernih sugestij. To bo torej večer postavljanja močnih vprašanj, apliciranih na izbraane konkretne izzive, ki jih boste prinesli posamezniki. Vodi: Marjeta Novak, CPF, ki se je metode naučila na Škotskem v sklopu izobraževanj za vodenje krogov zaupanja (Circles of Trust)

Čas in lokacija: 18.30 –  21.30, lokacija Danfoss Trata, Ul. Jožeta Jame 16, Ljubljana. Vstopnine ni.

 • Ponedeljek, 12. marca 2018: Building resilience under pressure – How can the body-mind connection boost a facilitator/leader’s quality of presence? 

The mind-body connection can boost capacity to re-center under ‘pressure’ (complexity, conflict, stress): recover access to the ‘big picture’ & wider potential. It’s a ‘learning by doing’ approach (set in a tone of fun & relaxedness), in which the participants receive tools that are immediately applicable. Come and bring friends/colleagues along! In English, with Maud Raber. Maud  is a French somatic developmental coach, who works internationally with leaders, entrepreneurs, facilitators, coaches and mediators to help them tap into their body’s intelligence and intuition in order to connect to their fuller potential and make a more meaningful and impactful contribution in the world.

Čas in lokacija: 18.30 –  21.30, lokacija Danfoss Trata, Ul. Jožeta Jame 16, Ljubljana. Vstopnine ni.

 • 9.4.2018: Jezik grafičnega moderiranja – strukturna in vsebinska analiza. Vodi: dr. Peter Tancig.
 • 14. 5. 2018: Razvoj dialoških veščin skozi impro igre. Vodi: Jana Burger

Več o klubskih srečanjih.

POLETI 2018:

Zanimivi dogodki iz mreže Art of Hosting v neposredni bližini (5 km od Šentilja, na avstrijski strani)
POZOR: znižana kotizacija do 15. januarja 2018 oz. do 15. marca 2018 (odvisno od dogodka)

VABILO K PLAČILU ČLANARINE ZA 2018

Kaj pridobite s članstvom:

 • brezplačen obisk rednih mesečnih srečanj društva, na katerih poteka interno izobraževanje in druženje članov;
 • dostop do internih članskih strani  (tam objavljamo izobraževalna gradiva, zapisnike sej UO, gradiva za letni zbor ter druge teme in povabila, namenjena članom);
 • Moderatorski priročnik “Moderiranje skupinskih procesov: priročnik za moderatorje” avtoric Cirile Toplak in Vide Ogorelec
 • možnost soustvarjanja programa društva;
 • brezplačen obisk letnega zbora s poldnevno izobraževalno delavnico;
 • možnost objave svojihreferenc na spletni strani društva (ob izpolnjevanju profesionalnih kriterijev ter doplačilu);
 • popuste pri nekaterih izobraževanjih društva ali partnerskih organizacij doma in v tujini (poslovni model še preskušamo in razvijamo);
 • dobro družbo in navdih za življenje/delo;
 • občutek zadovoljstva, da s plačilom simbolične članarine (22 EUR) pomagate pokriti stroške poslovanja društva, kot so računovodske in bančne storitve (večino dela pri vodenju društva pa še vedno opravimo prostovoljsko; in tako bo tudi v prihodnje).

Kako:  Vse podatke za plačilo članarine najdete tukaj.

PRETEKLI DOGODKI:

18. februar 2017, Ljubljana:  redni zbor članov s ciljem soustvarjanja programa v 2017.  Vabljeni k ogledu: Poročilo za 2016 – vsebinsko in finančno, Osnutek programa dela in finančni načrt za 2017 ter poročilo nadzornice. Vsa gradiva so objavljena tudi na članskih straneh, do katerih dobite dostop s plačilom članarine za tekoče leto.

 2. do 8. oktober 2016 je potekalo Mednarodno srečanje praktikov moderiranja – z vrhunskimi moderatorji iz skupnosti Art of hosting, Vpogled v bogato žetev TUKAJ.

 • V oktobru je potekala vseslovenska akcija ob mednarodnem tednu moderiranja: »Ideje za naš kraj –  s skupnimi močmi do bolj kvalitetnega življenja za vse«. Člani Društva moderatorjev smo izvedli serijo proaktivnih kavarn, v Novem mestu, Celju, Zagorju, Ajdovščini, Cerknici, Ravnah, na Vrhniki in v Lukovici. Proaktivne kavarne so se iz tedna moderiranja razvile v mesec moderiranja, saj val proativnih kavarn po Sloveniji še vedno poteka. Sledijo še proaktivne kavarne:
 • april – december 2016: Projekt ZELENA LJUBLJANA = Mesto, kjer vsak svoj prostor najde — partnerski projekt več organizacij z namenom opolnomočenja brezposelnih mladih v Ljubljani po metodi pozitivnega poizvedovanja (Appreciative Inquiry) in oblikovanja vizije razvoja Ljubljane po meri njenih prebivalcev.  Rezultate intervjujev pozitivnega poizvedovanja smo poželi — strnili v skupne metakategorije (slogani, zgodbe in konkretni projekti, pozitivne lastnosti Ljubljane): Žetev intervjujev in Žetev iz kreativne kavarne in v MANIFEST ZELENA LJUBLJANA.Ker slika pove več od besed, si POGLEJ KRATEK FILM o 1. delavnici pozitivnega poizvedovanja / appreciative inquiry, ki je potekala 8.4.2016. In film z VTISI MLADIH iz 2. delavnica pozitivnega poizvedovanja / appreciative inquiry, ki je potekala 25.5.2016.Več o projektu.

 

Program vseh dogodkov za 2016 najdete tukaj