Natalija Vrhunc

 1. Kontaktni podatki
Ime in priimek Natalija Vrhunc
e-pošta natalijavrhunc@yahoo.com
Spletna stran www.natalijavrhunc.com
Telefon 040 801 334

 

 1. Sem certificirani profesionalni moderator (CPF) pri Mednarodni zvezi moderatorjev (IAF) ne

 

 1. Sem član Mednarodne zveze moderatorjevda

 

 1. Referenčni izvedeni projekti (ko ste nastopili v vlogi moderatorja)

 

Referenca I

Naročnik ali tip naročnika* Univerza v Ljubljani
Naziv dogodka/delavnice Dve delavnici z namenom izboljševanja kakovosti na UL (projekt Kakovost Univerze Ljubljana)
Leto izvedbe 2015
Dolžina trajanja moderiranja 2 dneva
Število in tip udeležencev 25 udeležencev (večdeležniška srečanja: učitelji in raziskovalci, podporne službe univerze ter predstavniki sedeža univerze, v sodelovanju s študenti)

 

Referenca II

Naročnik ali tip naročnika* IT podjetje
Naziv dogodka/delavnice Serija delavnic strateškega načrtovanja
Leto izvedbe 2015
Dolžina trajanja moderiranja 3 poldnevne delavnice
Število in tip udeležencev 6 udeležencev (vodstvo podjetja)

 

Referenca III

Naročnik ali tip naročnika* Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Naziv dogodka/delavnice Delavnica za pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike z vključevanjem ključnih deležnikov
Leto izvedbe 2014
Dolžina trajanja moderiranja 1 dan
Število in tip udeležencev 60 udeležencev (ministrstva, regionalne razvojne agencije, nevladne organizacije, občine)

 

Referenca IV

Naročnik ali tip naročnika* Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Naziv dogodka/delavnice Dve delavnici za deležnike vključene v proces presoje vplivov na okolje za dejavnosti na Pokljuki
Leto izvedbe 2014
Dolžina trajanja moderiranja 2 enodnevni delavnici
Število in tip udeležencev 25 udeležencev (ministrstva, strokovne organizacije, večje interesne skupine, podjetja, nevladne organizacije)

 

Referenca V

Naročnik ali tip naročnika* Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Sektor za lovstvo in ribištvo
Naziv dogodka/delavnice Opredelitev ukrepov/aktivnosti za razvoj sektorja v finančni perspektivi 2014-2020
Leto izvedbe 2013
Dolžina trajanja moderiranja 3 enodnevne delavnice, skupaj 3 dni
Število in tip udeležencev od 20 do 40 udeležencev na delavnico (podjetniki, ministrstvo, nevladne organizacije, strokovne organizacije)

*Navedete lahko bodisi konkretnega naročnika (z nazivom) ali tip naročnika (npr. javni zavod, malo podjetje, šola, muzej, zdravstvena ustanova…)

 

 1. Usposabljanja v zvezi z moderiranjem (navedite 5 za vas ključnih usposabljanj v podporo moderatorskim kompetencam, kot jih navaja Mednarodna zveza moderatorjev)

 

Usposabljanje 1

 

Naziv Serija temeljnih in naprednih moderatorskih usposabljanj, organiziranih s strani Društva moderatorjev Slovenije:·

 • Co-creative Facilitation (3d)·
 • 6th discipline Facilitator (1d)
 • Facilitator train-the-trainer (3d)
 • Facilitating dialogue (3d)
 • Učenje facilitatorskih tehnik skozi izbrane študijske primere (2d)
Izvajalec Suzanne Winbauer Catana Ph.D. (ZDA)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2001 – 2010; skupno 12 dni
Pridobljene ključne kompetence
 • vodenje celotnega moderatorskega procesa: od partnerskega ugotavljanja potreb in ciljev z naročnikov do zasnove procesa z izborom ustreznih metodologij in tehnik, vodenja procesa in skupine proti uporabnim rezultatom, beleženja ter oblikovanja poročila o rezultatih procesa
 • širok razpon moderatorskih metodologij in tehnik

Usposabljanje 2

Naziv Celovit pristop k uspešnemu moderiranju procesov
Izvajalec Gary Purser in Vida Ogorelec (v okviru Moderatorske akademije)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2003; 3 dni
Pridobljene ključne kompetence
 • vodenje dogodka
 • vodenje procesa
 •  obvladovanje skupin in posameznikov
 • obvladovanje lastnega učenja in samega sebe

Usposabljanje 3

 

Naziv Moderiranje prostorskega načrtovanja in vključevanja javnosti – metoda Infraplan
Izvajalec Šjauke Ruwerda (NL)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2001, 2 dni
Pridobljene ključne kompetence –       inovativna metoda iskanja rešitev – od idejne ravni do akcijskega načrta

Usposabljanje 4

 

Naziv serija usposabljanj za metodologijo Bohmovega dialoškega procesa ter komunikacije v krogu
Izvajalec dr. Kazuma Matoba (Univerza Witten), Glenna Gerard (soavtorica knjige Dialogue), Christina Baldwin in Ann Linnea (avtorici The Circle Way)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2005 – 2014; skupno 25 dni usposabljanj
Pridobljene ključne kompetence
 • dialoška komunikacija (ki temelji na globokem spoštovanju posameznika in njegove vloge v skupini),-       tehnike inoviranja, naslavljanja globljih in/ali subtilnih konfliktov, doseganja soglasja
 • kompetence globokega slišanja – sebe, drugih in celote
 • ponotranjen arhetip kroga kot prispodobe za partnersko sodelovanje

Usposabljanje 5

 

Naziv serija usposabljanj za nenasilno komunikacijo
Izvajalec Robert Kržišnik, Humus, d.o.o.
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2005 – 2013; skupno 9 dni
Pridobljene ključne kompetence
 • tehnike afirmativnega reševanja konfliktov med udeleženci
 • tehnike mediacije
 • ohranjanje osebne osrediščenosti ter konstruktivne podpore skupini (tudi v vročih konfliktnih situacijah)

 6.Drugo (opcijsko) – pomembno za profesionalno predstavitev

Poleg klasičnega moderatorskega izobraževanja sem se izobraževala tudi za metode ustvarjalnega ali lateralnega razmišljanja po Edvardu De Bonu: Lateralno razmišljanje in 6 klobukov razmišljanja ter se udeležila enoletnega izobraževanja za učitelje lateralnega razmišljanja (CORT) (Nastja Mulej). V letu 2015 sem zaključila izobraževanje za coacha (Glotta Nova). Trenutno sem podpredsednica Društva moderatorjev, sicer pa sem v vodstvu društva od njegove ustanovitve.