Dragana Prijanovič

 1. Kontaktni podatki
Ime in priimek Dragana Prijanovič
e-pošta dragana.prijanovic@ic-modrost.si
Spletna stran
Telefon 051 339 137

 

 1. Sem certificirani profesionalni moderator (CPF) pri Mednarodni zvezi moderatorjev (IAF) ne
 1. Sem član Mednarodne zveze moderatorjev :  da
 1. Referenčni izvedeni projekti (ko ste nastopili v vlogi moderatorja)

Referenca I

Naročnik ali tip naročnika* Srednje veliko storitveno podjetje
Naziv dogodka/delavnice Moderiranje strateške delavnice
Leto izvedbe 2013
Dolžina trajanja moderiranja 1 dan
Število in tip udeležencev 12 (vodje služb)

Referenca II

Naročnik ali tip naročnika* Univerza
Naziv dogodka/delavnice Moderiran dogodek za celostno izboljševanje kakovosti
Leto izvedbe 2014 – 2015
Dolžina trajanja moderiranja 1 dan
Število in tip udeležencev 50 – Gostje s tujih univerz, zaposleni na univerzi (učitelji in raziskovalci, podporne službe ter predstavniki sedeža univerze) v sodelovanju s študenti

Referenca III

Naročnik ali tip naročnika* Veliko storitveno podjetje
Naziv dogodka/delavnice Moderiranje procesov za vzpostavitev sistema celostnega uvajanja novih sodelavcev
Leto izvedbe 2013
Dolžina trajanja moderiranja 3 dni
Število in tip udeležencev 25 (mentorji)

 

Referenca IV

Naročnik ali tip naročnika* Javni zavod
Naziv dogodka/delavnice Sinhronizacija tima in PAC
Leto izvedbe 2014
Dolžina trajanja moderiranja Pol dneva; 3 ure
Število in tip udeležencev 60 (vodstvo, zaposleni); 30 udeleženci konference

Referenca V

Naročnik ali tip naročnika* Društvo moderatorjev
Naziv dogodka/delavnice Več dogodkov (proakcijske in svetovne kavarne)
Leto izvedbe 2014-2015
Dolžina trajanja moderiranja 1,5 – 3,5 ure
Število in tip udeležencev 30 – 100 (različni)

*Navedete lahko bodisi konkretnega naročnika (z nazivom) ali tip naročnika (npr. javni zavod, malo podjetje, šola, muzej, zdravstvena ustanova…)

 

 1. Usposabljanja v zvezi z moderiranjem (navedite 5 za vas ključnih usposabljanj v podporo moderatorskim kompetencam, kot jih navaja Mednarodna zveza moderatorjev)

Usposabljanje 1

Naziv Temeljna moderatorska usposabljanja, organizirana s strani Društva moderatorjev Slovenije: temelji moderiranja, napredne moderatorske veščine, strateško načrtovanje
Izvajalec Vida Ogorelec, CPF

Suzanne Winbauer Catana (ZDA)

Leto izvedbe in dolžina trajanja 2010 – 2015; 3 dni
Pridobljene ključne kompetence
 • vodenje celotnega moderatorskega procesa: od partnerskega ugotavljanja potreb in ciljev z naročnikom do zasnove procesa z izborom ustreznih metodologij in tehnik, vodenja procesa in skupine proti uporabnim rezultatom, beleženja ter oblikovanja poročila o rezultatih procesa
 • več različnih moderatorskih tehnik

 

Usposabljanje 2

Naziv Art of Participatory Leadership:
Izvajalec mreža Art of Hosting Conversations That Matter (www.artofhosting.org )
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2013 – 2014; 2 x 3 dni
Pridobljene ključne kompetence
 • ustvarjanje in vzdrževanje sodelovalnega okolja
 • pristopi, načela, metodologije in tehnike v podporo samoorganiziranju
 • metodologije in tehnike za vodenje velikih skupin
 • globlje razumevanje skupinske dinamike ter ustreznih moderatorskih odzivov s ciljem maksimiziranja modrosti v skupini, idej in zavezanosti za prenos v prakso
 •  kompetence somoderiranja (2 ali več moderatorjev) – od uskladitve, zasnove do izvedbe in zaključka procesa

 

Usposabljanje 3

Naziv Building Collaborative Capacity through Appreciative Inquiry
Izvajalec Mary Alice Arthur
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2015; 3 dni
Pridobljene ključne kompetence  afirmativni (pozitivni, na notranjih močeh temelječ) pristop k vodenju sprememb, uporaben tako za krajše sestanke kot večletne procese sprememb

 

Usposabljanje 4

Naziv Power of the Pen – Graphic Facilitation Training
Izvajalec Nick Payne
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2015; 2 dni
Pridobljene ključne kompetence veščine grafičnega facilitiranja

 

Usposabljanje 5

Naziv NLP Praktik, NLP Mojster praktik, NLP Coach, Poslovni coaching, Timski coaching, Unique coaching, Moderiranje učnih skupin in skupinskih procesov, ADEC (Adult Educator in Company) Master Trainer, NLP za vodje; Retorika in spretnosti učinkovitega poučevanja, NLP Trener
Izvajalec Tatjana Dragović, Kurt Andersen, Saima Buit, Karmen Šemrl, Bernarda Potočnik, Nada Mulej
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2005 – 2015; nad 100 dni
Pridobljene ključne kompetence
 • razumevanje skupinske dinamike in odzivov trenerja/moderatorja
 • strateško in sistemsko razmišljanje
 • učinkovita komunikacija v skupini
 • spoznavanje različnih moderatorskih tehnik in veščin
 • oblikovanje in doseganje ciljev,
 • različne tipologije in obvladovanje izzivov v skupini
 • veščine coachinga v skupini/timu….

 

 1. Drugo

Poleg navedenih izobraževanj se redno izobražujem tudi na drugih področjih in  sem udeležila več različnih treningov na temo vodenja, NVC (nenasilne komunikacije po Marshalu Rosenbergu), ustvarjalnega razmišljanja po Edvardu De Bonu (6 klobukov, Lateralno razmišljanje), inoviranja (Dimis Michaelidies),…Sem tudi licencirana za moderatorko orodja SDI (Strength Deployment Inventory ®). V Društvu moderatorjev sem sekratarka in članica upravnega odbora.